La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 15 maggio 2017

România la cea de-a XXX-a ediție a Salonului Internaţional de Carte de la Torino (18–22 mai 2017) / La Romania alla XXXa edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (18-22 maggio 2017)

Comunicat de presa

În perioada 18–22 mai 2017 va avea loc cea de-a XXX-a ediție a Salonului Internaţional de Carte de la Torino. Tema ediției din acest an este Oltre il confine/Dincolo de graniță.

Pentru al nouălea an consecutiv, Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții și prin Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneția, organizează participarea țării noastre la cea mai importantă manifestare de profil din Italia cu un stand național intitulat I nostri „autori” oltre la Romania / “Autorii” noștri din afara României.

Standul României, cu o suprafață de 120 metri pătrați (Sala România), este realizat în parteneriat cu organizatorii Salonului Internațional de Carte de la Torino, după un concept inspirat de tema principală a ediției din acest an. Pe toată durata salonului, în Sala România vor avea loc, atât evenimente literare românești, cât și alte manifestări de gen propuse de organizatori. Ținând cont de tema principală a celei de-a XXX-a ediții a Salonului Internațional de Carte de la Torino, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția a propus realizarea unei grafici ce va prezenta exodul scriitorilor români exilați în diverse țări ale lumii, grafică ce va decora interiorul Sălii România.

Situată în Pavilionul 1 D37–C34, Sala România va cuprinde: un spațiu dedicat vânzării de carte, organizat cu sprijinul Librăriei Libris din Brașov; un spațiu destinat evenimentelor literare; o cabină radio care va găzdui echipa Radio Torino International, unul dintre partenerii media tradiționali ai participării României la Salonul de Carte, și un punct de informare turistică organizat în parteneriat cu Biroul Național de Turism al României în Italia.

Pe durata celor cinci zile, în Sala României din cadrul Salonului vor fi organizate manifestări care au scopul de a promova relaţiile bilaterale în domeniul literaturii, al traducerilor şi al politicilor editoriale. De asemenea, se dorește stimularea interesului specialiştilor, editorilor şi traducătorilor pentru literatura română, stabilirea de contacte directe între scriitorii invitaţi şi publicul larg, precum şi păstrarea legăturii comunităţii româneşti cu valorile culturale ale ţării de origine. La manifestările organizate de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia pe parcursul desfăşurării Salonului Internaţional de Carte de la Torino vor participa circa cincizeci de invitaţi, români și italieni, aparţinând unor domenii variate, reprezentative pentru profilul manifestării: scriitori, românişti, traducători de literatură română în limba italiană, istorici, jurnaliști, critici literari și reprezentanţi ai unor edituri italiene (a se vedea în Anexă programul evenimentelor literare).

Pe durata celor cinci zile, la evenimentele literare din Sala României vor participa: Antonio d’Alessandri, Sorin Alexandrescu, Corina Ardelean, Giancarlo Baffo, Giampiero Bartolini, Alberto Basciani, Alberto Borghini, Antonio Buozzi, Oana Boşca-Mălin, Massimo Carloni, Irma Carannante, Horia Corneliu Cicortaş, Emanuela Costantini, Antonio Di Gennaro, Dan Octavian Cepraga, Marco Dogo, Cristina Fantecchi, Daniela Finocchi, Vasile Igna, Elena di Lernia, Paolo de Lorenzi, Gabriela Lungu, Giuseppe Manitta, Bruno Mazzoni, Cristina Mărginean-Cociş, Roberto Merlo, Clara Mitola, Alessandro Norsa, Liliana Nechita, Radu Popescu, Ioan Es. Pop, Maria Floarea Pop, Gabriel Popescu, Violeta Popescu, Mattia Luigi Pozzi, Giovanni Rotiroti, Roberto Scagno. Scriitorul Mircea Cărtărescu este invitat al Salonului Internaţional de carte şi va participa alături de scriitorul Andrea Bajani şi de profesorul şi traducătorul Bruno Mazzoni la un eveniment literar programat sâmbătă, 20 mai. Pentru detalii referitoare la fiecare prezentare de carte consultaţi programul din anexă şi www.salonelibro.it.

Organizarea anuală a prezenţei României la Salonul Internaţional de Carte de la Torino se înscrie în strategia Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia privind promovarea literaturii şi culturii române în Italia.

Parteneri: Salonul Internațional de Carte de la Torino, Consulatul General al României la Torino, Biroul Național de Turism al României în Italia, Librăria Libris din Brașov, Centrul Cultural Italo-Român din Milano și Concursul Literar Național “Lingua Madre”.

Parteneri media: Radio Torino International, revista bilingvă „Orizonturi culturale italo– române” și blogul Tazzina di Caffè

Responsabili proiect: Mihai Stan și Aurora Firța
Tel. +39.041.5242309;
e-mail: mailto:mihai.stan@icr.ro

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato stampa

Nel periodo 18–22 maggio si svolgerà la XXXa edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il tema di quest’anno è Oltre il confine.

Per il nono anno consecutivo, l’Istituto Culturale Romeno di Bucarest, tramite il Centro Nazionale del Libro e l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, organizza la partecipazione della Romania alla più importante manifestazione di questo genere in Italia con uno stand nazionale e una serie di manifestazioni dal tema I nostri “autori” oltre la Romania.

Lo stand della Romania, con una superficie di 120 mq (Sala Romania), è realizzato in parteneriato con gli organizzatori del Salone Internazionale del Libro di Torino e ha un design moderno realizzato secondo un concetto ispirato al tema principale di questa edizione. Durante lo svolgimento del salone la Sala Romania ospiterà sia eventi letterari romeni, sia manifestazioni proposte dagli organizzatori del Salone. Attenendosi al tema principale della XXXa edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ha proposto di realizzare una grafica che presenterà l’esodo degli scrittori romeni in esilio in vari paesi del mondo, grafica che decorerà l’interno della Sala Romania.

Situata nel Padiglione 1 D37–C34, la Sala Romania consisterà in: uno spazio dedicato alla vendita di libri allestito in partenariato con la Libreria Libris di Brașov; uno spazio dedicato agli eventi letterari; una cabina radio che ospiterà l’équipe di Radio Torino International – uno dei media partner tradizionali della partecipazione della Romania al Salone del Libro – e un punto informativo turistico organizzato in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Turismo della Romania in Italia.

Durante le cinque giornate, presso la Sala Romania saranno organizzate manifestazioni con lo scopo di promuovere le relazioni bilaterali nel campo della letteratura, delle traduzioni e della politica editoriale. Gli eventi intendono ad incentivare l’interesse degli specialisti, degli editori e dei traduttori per la letteratura romena, di avviare contatti diretti tra gli scrittori invitati e il pubblico, nonché di agevolare il legame della comunità romena con i valori culturali del paese d’origine. Quest’anno, le manifestazioni organizzate dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia durante il Salone Internazionale del Libro di Torino riunirà circa 50 invitati romeni e italiani che provengono dai vari settori rappresentativi per il profilo della manifestazione culturale: scrittori, romenisti, traduttori di letteratura romena in lingua italiana, storici, giornalisti, critici letterari e alcuni rappresentanti delle case editrici italiane (si veda in allegato il programma degli eventi letterari).

Alle presentazioni di libro organizzate in Sala Romania durante le cinque giornate interverranno: Antonio d’Alessandri, Sorin Alexandrescu, Corina Ardelean, Giancarlo Baffo, Giampiero Bartolini, Alberto Basciani, Alberto Borghini, Antonio Buozzi, Oana Boşca-Mălin, Massimo Carloni, Irma Carannante, Horia Corneliu Cicortaş, Emanuela Costantini, Antonio Di Gennaro, Dan Octavian Cepraga, Marco Dogo, Cristina Fantecchi, Daniela Finocchi, Vasile Igna, Elena di Lernia, Paolo de Lorenzi, Gabriela Lungu, Giuseppe Manitta, Bruno Mazzoni, Cristina Mărginean-Cociş, Roberto Merlo, Clara Mitola, Alessandro Norsa, Liliana Nechita, Radu Popescu, Ioan Es. Pop, Maria Floarea Pop, Gabriel Popescu, Violeta Popescu, Mattia Luigi Pozzi, Giovanni Rotiroti, Roberto Scagno. Lo scrittore Mircea Cărtărescu è invitato del Salone Internazionale del libro di Torino e parteciperà, con lo scrittore Andrea Bajani e il professore e traduttore Bruno Mazzoni ad un evento letterario programmato sabato, 20 maggio. Per dettagli su ogni singola presentazione si veda il programma in allegato e il sito www.salonelibro.it.

L’organizzazione annua della presenza della Romania al Salone Internazionale del Libro di Torino rientra nella strategia dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia riguardante la promozione della letteratura romena in Italia.

Partner: Salone Internazionale del Libro di Torino, Consolato Generale della Romania a Torino, l’Ente Nazionale per il Turismo della Romania in Italia, Pordenonelegge.it, Libreria Libris di Brașov, Centro Culturale Italo–Romeno di Milano e il Concorso Letterario Nazionale “Lingua Madre”

Media partner: Radio Torino International, la rivista bilingue “Orizzonti culturali italo-romeni” e il blog “Tazzina di Caffè”

Responsabili progetto: Mihai Stan e Aurora Firța
Tel +39.041.5242309;
mail: mailto:mihai.stan@icr.ro;

Nessun commento:

Posta un commento