La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 6 settembre 2017

Norman Manea şi Claudio Magris la Veneţia şi la Padova 13 - 14 septembrie 2017 / Tournée Norman Manea in Italia Norman Manea e Claudio Magris a Venezia e a Padova 13-14 settembre 2017

Comunicat de presa

Turneul în Italia al scriitorului şi eseistului român din diaspora Norman Manea începe la Veneţia, în data de 13 septembrie, ora 18:00, la Auditorium Santa Margherita (Campo Santa Margherita, Dorsoduro 3689) cu întâlnirea dintre Norman Manea şi Claudio Magris, întâlnire ce face parte din seria“Writers in conversation / Scriitori în dialog”. Dialogul, la care va participa şi criticul literar şi redactorul-şef al revistei culturale “Observator Cultural”, Carmen Muşat, este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi Universitatea Ca’Foscari din Veneția, în colaborare cu editura Il Saggiatoreşi cu festivalul literar internaţional “Incroci di civiltà”. Dialogul va fi purtat atât în limba italiană, cât şi în limba română, cu traducerea consecutivă realizată de Anita Bernacchia, şi va porni de la volumul “Curierul de Est”, recent tradus în limba italiană de Anita Bernacchia. Volumul constă într-o serie de dialoguri între Norman Manea şi Edward Kanterian, Senior Lecturer la Universitatea din Kent, pe teme precum antisemitismul, Germania nazistă, Gulagul şi Holocaustul, condiţia intelectualului est-european după căderea regimurilor totalitare, atentatul de la 11 septembrie, violenţele din Irak şi Afganistan, cultura pop din America, cultura umanistă confruntată cu dezvoltarea tehnologiilor, etc. Intrarea este liberă. Vă rugăm să confirmaţi participarea la: eventi@unive.it sau la tel. 041 2348358.

 În ziua imediat următoare întâlnirii de la Veneţia, 14 septembrie, va avea loc, începând cu ora 10.30, un minicolocviu dedicat lui Norman Manea, la Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova, Aula Calfura 2 (Piazzetta Gianfranco Folena, 1 – 35137 Padova). Minicolocviul este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi de Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova. În deschidere vor interveni Norman Manea şi Claudio Magris, urmând a fi prezentate comunicări realizate de: Anita Bernacchia, Irma Carannante, Dan Octavian Cepraga, Donato Cerbasi, Emilia David, Carmen Muşat, Roberto Scagno, Lorenzo Renzi, Giovanni Rotiroti. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Pentru mai multe informaţii şi pentru a consulta programul minicolocviului: http://icr.ro/venezia;istiorga@tin.it sau tel.:041 5242309.

Norman Maneaeste un scriitor român, născut în Bucovina, în 1936. A suferit atât de pe urma persecuţiei naziste şi a internării într-un lagăr de concentrare, cât şi de pe urma regimului comunist şi a dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. A părăsit România în 1986 şi s-a stabilit în Statele Unite, la New York, unde predă şi astăzi literatură europeană la Bard College. Romanele sale sunt influenţate de evenimente din biografia sa marcată de regimurile totalitare, în special Despre clovni: dictatorul și artistul (1997) şi Întoarcerea huliganului (2003), cu care a câştigat Premiul Médicis în 2006. Printre cărţile cele mai reprezentative amintim Plicul negru (1986), Fericirea obligatorie (2004), Variante la un autoportret (2008), Vizuina (2009), Curierul de Est (2010), Cuvinte din exil (2011). Pentru cărţile şi activitatea sa Norman Manea a primit numeroase premii, printre care: Premiul naţional român pentru literatură (România), McArthur Fellowship (SUA), Premio Nonino (Italia), Medicis Etranger (Franţa), Nelly Sachs (Germania), Palau Fabre (Spania) etc.Este membru al Royal Society of Literature din Marea Britanie şi al Acadamiei de Arte Frumoase din Berlin. A fost decorat de către guvernul francez cu titlul de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Organizatori:Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Università Ca’ Foscari, Writers in conversation, Departamentul de studii lingvistice şi literare al Universităţii din Padova;

Patronaje: Ambasada României în Italia, Consulatul General al României de la Trieste, Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Provincia di Padova, Comune di Venezia, Comune di Padova;

Parteneri: Il Saggiatore, Incroci di civiltà, Libreria Cafoscarina; Parteneri Media: Radio Ca’ Foscari, "Romania e Cultura, Ora", Emigrantul, Gazeta românească, Ziarul românesc, Venice Classic Radio, Radio România, Cultura Venezia Magazine, Venezia News, Un Ospite di Venezia, Agenda Venezia, PadovaOggi, Agenda diasporei, Lettera 43.

Responsabili proiect: Aurora Firţa, Mihai Stan
Tel. +39 0415242309
E-mail: istiorga@tin.it
Institutul  Roman de Cultura si  Cercetare Umanistica din Venetia  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato stampa

La tournée in Italia dello scrittore, saggista ed esule romeno Norman Manea si apre a Venezia, il 13 settembre, ore 18.00, all’Auditorium Santa Margherita (Campo Santa Margherita, Dorsoduro 3689) con un incontro tra Norman Manea e Claudio Magris che fa parte della serie “Writers in conversation”. L’incontro, al quale partecipa il critico letterario e capo-redattrice del settimanale culturale “Observatorul cultural” Carmen Muşat, è stato organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica e dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con Il Saggiatore e il festival Incroci di civiltà. Il dialogo si terrà in lingua italiana e romena con la traduzione consecutiva di Anita Bernacchia e partirà dal libro Corriere dell’Est, pubblicato da Il Saggiatore. Anita Bernacchia firma anche la traduzione del libro, che consiste in una serie di dialoghi tra Norman Manea e Edward Kanterian, Senior Lecturer all’Università di Kent, su temi come l’antisemitismo, la Germania nazista, i Gulag e l’Olocausto, la condizione dell’intellettuale est-europeo dopo il crollo dei regimi totalitari, l’11 settembre, le violenze in Irak e Afganistan, la cultura pop in America, la cultura umanistica confrontata con lo sviluppo delle tecnologie ecc. L’ingresso è libero previa conferma della partecipazione a: eventi@unive.it o tel.: 041 2348358.

 All’incontro di Venezia seguirà, il giorno successivo, 14 settembre, dalle 10.30, una giornata di studi dedicata a Norman Manea che si terrà presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Aula Calfura 2 (Piazzetta G. Folena, 1 – 35137 Padova). La giornata di studi è organizzata dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova. In apertura interverranno Norman Manea e Claudio Magris. Seguiranno le relazioni tenute da: Anita Bernacchia, Irma Carannante, Dan Octavian Cepraga, Donato Cerbasi, Carmen Muşat, Roberto Scagno, Lorenzo Renzi, Giovanni Rotiroti. L’entrata è libera fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni e per il programma: http://icr.ro/venezia; istiorga@tin.it o tel. 041 5242309.

Norman Manea è uno scrittore romeno nato in Bucovina nel 1936. Durante la sua vita ha subito prima la persecuzione nazista e l’internamento in un lager, in seguito l’oppressione del regime comunista e la dittatura di Ceauşescu. Ha lasciato la Romania nel 1986 e si è stabilito negli Stati Uniti, a New York, dove insegna, ancor oggi, letteratura europea presso Bard College. I suoi romanzi risentono degli influssi della sua vicenda biografica segnata dai regimi totalitari, soprattutto «Clown. Il dittatore e l’artista» (2004), «La quinta impossibilità. Scrittura d’esilio» (2006), «Il ritorno dell’huligano» (2004, vincitore del Prix Médicis 2006). Tra i suoi libri più importanti ricordiamo «Felicità obbligatoria» (2008), «La busta nera» (2009), «Il rifugio magico» (2011), «Al di là della montagna» (2012), «Conversazioni in esilio» (2012), «Varianti di un autoritratto» (2015), il «Corriere dell’Est» (2017), tutti pubblicati in Italia da Il Saggiatore. Per i suoi libri e per la sua attività Norman Manea ha ricevuto numerosi premi, tra i quali: in Romania il Premio nazionale romeno per la letteratura, negli Stati Uniti la McArthur Fellowship, in Italia il Premio Nonino, il premio francese Médicis Etranger, il Nelly Sachs in Germania e in Spagna il Palau Fabre ecc. È membro dell’Accademia di Belle Arti di Berlino e della Royal Society of Literature di Gran Bretagna. È stato insignito dal governo francese della distinzione di Commendatore dell’Ordre des Arts et des Lettres.

Organizzatori: Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Università Ca’ Foscari, Writers in conversation, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova;

Patrocini: Ambasciata di Romania in Italia, Consolato Generale di Romania a Trieste, Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Provincia di Padova, Comune di Venezia, Comune di Padova;

Partner: Il Saggiatore, Incroci di civiltà, Libreria Cafoscarina; Media Partner: Radio Ca’ Foscari, Emigrantul, Gazeta românească, Ziarul românesc, Venice Classic Radio, Radio România, Cultura Venezia Magazine, Venezia News, Un Ospite di Venezia, Agenda Venezia, PadovaOggi, Agenda diasporei, Lettera 43.

Responsabili progetto: Aurora Firţa, Mihai Stan
Tel. +39 0415242309
E-mail: istiorga@tin.it
Istituto  Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

Nessun commento:

Posta un commento