La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 13 settembre 2017

Turneul Norman Manea în Italia Norman Manea şi Andrea Bajani la Torino 16 septembrie 2017/Tournée Norman Manea in Italia Norman Manea e Andrea Bajani a Torino 16 settembre 2017

Comunicat de presa

Turneul în Italia al scriitorului şi eseistului român din exil, Norman Manea, continuă la Torino, în data de 16 septembrie, ora 18.00, la Il Circolo dei Lettori (Via Giambattista Bogino, nr. 9) cu dialogul dintre Norman Manea şi scriitorul italian Andrea Bajani, la care vor participa Edward Kanterian, Senior Lecturer la Universitatea din Kent şi coautorul volumului Curierul de Est. Dialog cu Edward Kanterian şi traducătoarea Anita Bernacchia. Evenimentul este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, editura Il Saggiatore şi Il Circolo dei Lettori din Torino, în colaborare cu Salonul Internaţional de Carte de la Torino, Librăria Luxemburg din Torino şi Universitatea din Torino. Dialogul va porni de la prezentarea cărţii “Curierul de Est”, recent tradusă în limba italiană de Anita Bernacchia, opera constând într-o serie de dialoguri între Norman Manea şi Edward Kanterian pe teme precum antisemitismul, Germania nazistă, Gulagul şi Holocaustul, condiţia intelectualului est-european după căderea regimurilor totalitare, atacul de la 11 septembrie, violenţele din Irak şi Afganistan, cultura pop din America, cultura umanistică confrontată cu dezvoltarea tehnologiilor, etc.

Intrarea este liberă in limita locurilor disponibile.
Pentru informații suplimentare: mailto:istiorga@tin.it@tin.it o
tel.: 041 5242309

Norman Manea este un scriitor român, născut în Bucovina, în 1936. A suferit atât de pe urma persecuţiei naziste şi a internării într-un lagăr de concentrare, cât şi de pe urma regimului comunist şi a dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. A părăsit România în 1986 şi s-a stabilit în Statele Unite, la New York, unde predă şi astăzi literatură europeană la Bard College. Romanele sale sunt influenţate de evenimente din biografia sa marcată de regimurile totalitare, în special Despre clovni: dictatorul și artistul (1997) şi Întoarcerea huliganului (2003), cu care a câştigat Premiul Médicis în 2006.

Printre cărţile cele mai reprezentative amintim Plicul negru (1986), Fericirea obligatorie (2004), Variante la un autoportret (2008), Vizuina (2009), Curierul de Est (2010), Cuvinte din exil (2011). Pentru cărţile şi activitatea sa Norman Manea a primit numeroase premii, printre care: Premiul naţional român pentru literatură (România), McArthur Fellowship (SUA), Premio Nonino (Italia), Medicis Etranger (Franţa), Nelly Sachs (Germania),  Palau Fabre (Spania) etc. Este membru al Royal Society of  Literature din Marea Britanie şi al Acadamiei de Arte Frumoase din Berlin. A fost decorat de către guvernul francez cu titlul de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Organizatori: Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia; Il Circolo dei Lettori di Torino, Il Saggiatore;

Patronaj: Ambasada României în Italia, Consulatul General al României de la Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino;

Parteneri: Salone Internazionale del Libro di Torino, Libreria Luxemburg di Torino, Università degli Studi di Torino;

Parteneri Media: Radio Torino International, Radio România, Tazzina di Caffè, Agenda Diasporei, Emigrantul, Gazeta Românească, Ziarul Românesc, Români în Piemonte.

Responsabili de proiect: Aurora Firţa, Mihai Stan

Tel. +39 0415242309
E-mail: istiorga@tin.it
Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato stampa

La tournée in Italia dello scrittore, saggista ed esule romeno Norman Manea continua a Torino, il 16 settembre, ore 18.00, al Circolo dei Lettori (Via Giambattista Bogino 9) con un dialogo tra Norman Manea e Andrea Bajani, durante il quale interverranno Edward Kanterian, Senior Lecturer all’Università di Kent e la traduttrice Anita Bernacchia. L’evento è organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia insieme a Il Saggiatore e a Il Circolo dei Lettori di Torino, con la collaborazione del Salone Internazionale del Libro di Torino e della Libreria Luxemburg di Torino. Il dialogo partirà dal libro Corriere dell’Est, pubblicato da Il Saggiatore e tradotto in italiano da Anita Bernacchia. Il libro consiste in una serie di dialoghi tra Norman Manea e  Edward Kanterian su temi come l’antisemitismo, la Germania nazista, i Gulag e l’Olocausto, la condizione dell’intellettuale est-europeo dopo la caduta dei regimi totalitari, l’11 settembre, le violenze in Irak e Afganistan, la cultura pop in America, la cultura umanistica confrontata con lo sviluppo delle tecnologie ecc.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.
Per ulteriori informazioni: istiorga@tin.it o
tel.: 041 5242309.

Norman Manea è uno scrittore romeno nato in Bucovina nel 1936. Durante la sua vita ha subito prima la persecuzione nazista e l’internamento in un lager,  in seguito l’oppressione del regime comunista e la dittatura di Ceauşescu.  Ha lasciato la Romania nel 1986 e si è stabilito negli Stati Uniti, a New York, dove insegna, ancor oggi, letteratura europea presso Bard College.  I suoi romanzi risentono degli influssi della sua vicenda biografica segnata dai regimi totalitari,  soprattutto  «Clown.  Il dittatore e l’artista» (2004), «La quinta impossibilità.  Scrittura d’esilio» (2006), «Il ritorno dell’huligano» (2004, vincitore del Prix Médicis 2006). 

Tra i suoi libri più importanti ricordiamo  «Felicità obbligatoria» (2008), «La busta nera» (2009), «Il rifugio magico» (2011), «Al di là della montagna» (2012), «Conversazioni in esilio» (2012), «Varianti di un autoritratto» (2015), il «Corriere dell’Est» (2017), tutti pubblicati in Italia da Il Saggiatore. Per i suoi libri e per la sua attività Norman Manea ha ricevuto numerosi premi, tra i quali: in Romania il Premio nazionale romeno per la letteratura,  negli Stati Uniti la McArthur Fellowship, in Italia il Premio Nonino,  il premio francese Médicis Etranger, il Nelly Sachs in Germania e in Spagna il  Palau Fabre ecc. È membro dell’Accademia di Belle Arti di Berlino e della  Royal Society of  Literature di Gran Bretagna. È stato insignito dal governo francese della distinzione di  Commendatore dell’Ordre des Arts et des Lettres.

Organizzatori: Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Il Circolo dei Lettori di Torino, Il Saggiatore;

Patrocinio: Ambasciata di Romania in Italia, Consolato Generale di Romania a Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino;

Partner: Salone Internazionale del Libro di Torino, Libreria Luxemburg di Torino, Università degli Studi di Torino;

Media Partner: Radio Torino International, Radio România, Tazzina di Caffè, Agenda Diasporei, Emigrantul, Gazeta Românească, Ziarul Românesc, Români în Piemonte.

Responsabili progetto: Aurora Firţa, Mihai Stan

Tel. +39 0415242309
E-mail: istiorga@tin.it
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

Nessun commento:

Posta un commento