La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 1 agosto 2018

Diaspora Biz

Proiectul Diaspora Biz cu finantare europeana se adresează românilor din diaspora, care doresc să inițieze o afacere în România.

Condițiile de eligibilitate sunt:
• cetățenie română;
• vârsta minimă 18 ani;
• domiciliul sau reședința în strainătate timp de 12 luni până in momentul înscrierii;
• experiență de muncă sau studii în străinătate în domeniul în care aplicantul dorește să deschidă afacerea;
• intenția de a deschide o afacere non-agricolă în mediul urban, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Beneficiile participanților includ:
• finanțare nerambursabilă de 40.000 euro pentru înființarea a 75 de IMM-uri;
• formare online în domeniul antreprenoriatului;
• consiliere, sprijin și mentorat pentru toate persoanele selectate în vederea înființării firmelor;
• includerea într-un cluster (HUB) de business.

Participarea la toate activitățile din cadrul proiectului este GRATUITĂ.

Mai multe informatii se pot găsi la adresa www.diasporabiz.ro.

Sorin Senculet
Tel 0745778932
Email: sorin.senculet@onphr.ro
-------------------------------------
Comunicat de presa

24.07.2018
Finanțare nerambursabilă de până la 40.000 euro pentru românii din diasporă.

Federația Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România
implementează, în calitate de lider, proiectul DIASPORA BIZ, cod proiect
POCU/89/3.7/107138, finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritara 3: Locuri de munca pentru toți, având ca obiectiv creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea antreprenoriatului și
susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din regiunile mai
puțin dezvoltate ale României de către români aflați în diaspora.
Rezultatele principale asteptate în urma implementarii proiectului sunt:
• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 620 de persoane și sprijinirea a 75
dintre acestea în inființarea și dezvoltarea sustenabilă de noi IMM-uri .;
• 150 locuri de muncă create în cadrul IMM-urilor;
• 1 cluster virtual dezvoltat pentru a facilita colaborarea și schimburile comerciale între
antreprenori și cu alte organizații cu vechime și la final transformarea lui în o platformă
de crowdfounding.

Grupul țintă este reprezentat de persoane stabilite în diaspora, care doresc să
inițieze o afacere în România.
Condițiile de eligibilitate sunt:
• cetațenie română;
• vârsta minimă 18 ani.
• domiciliul sau reședința în strainatate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii;
• experiența de muncă sau studii în străinătate în domeniul în care aplicantul dorește
să deschidă afacerea;
• intenția de a deschide o afacere non-agricolă în mediul urban, cu excepția regiunii
București-Ilfov.

Beneficiile participanților includ:
• finanțare nerambursabilă de 40.000 euro;
• formare online în domeniul antreprenoriatului;
• consiliere, sprijin și mentorat pentru toate persoanele selectate în vederea înființării
firmelor;
• includerea într-un cluster (HUB) de business.
Proiectul este implementat pe o perioada de 36 de luni, cuprinsă intre 31.10.2017 –
30.10.2020 și se adresează persoanelor care iși au reședința sau domiciliul în mediul rural
sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia.

Valoarea totală proiect: 20.958.383,28 lei
Valoarea cofinanțării UE: 17.722.469,25 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

Date de Contact
Federația “Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România”
Adresa: Bd. Maresal Averescu, nr. 17, Corp F, sector 1, București;
Ramona SUTEU – manager de proiect; tel: +40.757.09.88.80; e-mail:office@onphr.ro
Dragos Ioan: - expert; tel: +40.757.098.881
Andra Catana – expert; tel: +40.757.098.883
Tamara Giurgiu – expert; tel: +40.757.098.884

Nessun commento:

Posta un commento