La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 14 dicembre 2018

Concertul de Crăciun "Tradiții prin ochi de copii"

Sâmbătă, 15 decembrie 2018, ora 16,00

Biserica DOMUS MARIAE – The Church Palace

VIA AURELIA, 481 - Roma

Asociația “Insieme per l’Athos – onlus” în colaborare cu Episcopia Ortodoză Română a Italiei și Accademia di Romania in Roma organizează cea de-a treia ediție a Concertului de Crăciunintitulat Tradiții prin ochi de copii.

La eveniment, care va avea loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, 15 decembrie 2018, ora 16:00, la Biserica Domus Mariae,din cadrul complexului “The Church Palace “(via Aurelia n.481), vor participa opt coruri din diferite parohii ortodoxe și catolice: Corul Parohiei Înălțarea Sfintei Cruci (Roma), Corul San Potito (Roma), Corul Parohiei Intrarea Domnului în Ierusalim (Roma), Corul Parohiei Sfântul Proroc Ieremia (Guidonia), Corul Parohiei Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul (Rignano Flaminio), Corul Parohiei Sfantul Nicolae (Orvieto), Corul Parohiei Sfântul Mare Mucenic Mina (Palestrina) și corul românesc“Cattolica”(Roma). Cu această ocazie vor cânta și grupul Arpeggio&Roua, corul de copii “Cantus Mundi”, soprana Daniela Maria Dumitru (Iasi) și interpreta Elena Lazăr (Roma).

În concert este prevăzută și participarea extraordinară a grupului de colindători “Am fost ș-om fi” din Ieud, județul Maramureș (România) împreună cu maestrul Dumitru Dobrican.

Evenimentul a obținut pentru această ocazie patronajul Ambasadei României în Italia, Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun, Ambasadei Republicii Moldova în Italia, Acțiunea Catolica Italiana și e susținută, în calitate de partener media, de Radio România, TVR Internațional, Trinitas Tv, de săptămânalul Gazeta Românească și de agenția italiană de presăAskanews.

Inițiativa Asociației “Insieme per l’Athos – onlus” are scopul de a susține valorile care caracterizează tradiția religioasă română și de a împărtăși, în același timp, semnificația patrimoniu cultural legat de vechile obiceiuri ale cântecelor de Crăciun, interpretate, în acest caz, în special de copiii români născuți în Italia. Nu există nicio îndoială că – pentru un popor cum este cel român – colindele reprezintă una dintre cele mai înalte și solemne expresii de Crăciun Prin aceste cântece melodioase, purtătoare de simboluri profunde, se sărbătorește nașterea lui Isus și sosirea Noului An.

https://www.icr.ro/uploads/files/program-salaa4.pdf 

Accademia di Romania in Roma

----------------------------

COMUNICATO STAMPA

SABATO, 15 DICEMBRE 2018, ORE 16,00
presso la CHIESA DOMUS MARIAE – The Church Palace
VIA AURELIA, 481 - Roma

L’Associazione “Insieme per l’Athos – onlus” in collaborazione con la Diocesi Ortodossa Romena in Italia e l’Accademia di Romania in Roma organizza la terza edizione del Concerto di Natale dal titolo: “Le tradizioni romene attraverso gli occhi dei bambini” (Tradiții prin ochi de copii).
All’evento, che avrà luogo a Roma nel pomeriggio di sabato, 15 dicembre 2018, ore 16:00, presso la Chiesa Domus Mariae, sita all’interno dell’albergo “The Church Palace “ (via Aurelia n.481), prenderanno parte otto cori di diverse parrocchie ortodosse e cattoliche: Coro della Parrocchia “Dell'elevazione della Santa Croce” (Roma), Coro San Potito (Roma), Coro della Parrocchia “L’entrata di Gesù in Gerusalemme” (Roma), Coro della Parrocchia “San Profeta Geremia” (Guidonia), Coro della Parrocchia di “Santo e Glorioso Profeta Elia il Tesbita” (Rignano Flaminio), Coro della Parrocchia di “San Nicola” (Orvieto), Coro della Parrocchia di “San Mina Megalomartire” (Palestrina), nonché il Coro romeno “Cattolica” (Roma). Nella circostanza si esibiranno, inoltre, il gruppo Arpeggio & Roua, il coro di bambini “Cantus Mundi”, il soprano Daniela Maria Dumitru (Iasi) e la cantante Elena Lazăr (Roma).
Al concerto è prevista la partecipazione straordinaria del Gruppo canoro “Am fost ș-om fi” da Ieud, distretto di Maramureș (Romania) insieme al maestro Dumitru Dobrican.

L’evento ha ottenuto, per l’occasione, il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, dell’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede, dell’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia, dell’Azione Cattolica Italiana ed è sostenuto, in qualità di partner media, dalla radio nazionale romena – Radio Romania, dalla televisione nazionale romena – TVRI, dalla televisione della Patriarchia Romena – Trinitas TV, dal settimanale – Gazeta Românească nonché dall’agenzia italiana Askanews.

L’iniziativa dell’Associazione “Insieme per l’Athos – onlus” ha lo scopo di sostenere i valori che caratterizzano la tradizione religiosa romena e di condividere, al contempo, il significativo patrimonio culturale legato alle antiche usanze dei suoi canti natalizi, eseguiti nella circostanza, soprattutto da bambini nati in Italia. Non c’è dubbio che le “colinde”, per un popolo come quello romeno, rappresentano una delle più alte e solenni espressioni del Natale. Attraverso questi melodiosi canti, veicoli di profondi simboli rituali, si festeggia la nascita di Gesù e l’arrivo del Nuovo Anno.

Associazione Insieme per l’Athos – onlus
E-mail: insiemeperathos@yahoo.it; giuseppe.balsama@tiscali.it
Sito internet: www.insiemeperathos.org oppure facebook.com/insiemeperathosonlus

Nessun commento:

Posta un commento