La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 14 marzo 2019

Întâlnire cu poetul Dinu Flămând la Biblioteca Europeană din Roma

20 March 2019
Întâlnire cu poetul Dinu Flămând la Biblioteca Europeană din Roma

Miercuri, 20 martie 2019, începând cu ora 17:30, la Biblioteca Europeană din Roma (Via Savoia 13/15), în cadrul proiectului Europa in Circolo.Incontri con scrittori europei contemporanei (Europa într-un cerc literar. Întâlniri cu scriitori europeni contemporani), proiect realizat de cluster-ul EUNIC Roma în parteneriat cu Biblioteca Europeană din Roma, Accademia di Romania in Roma organizează prezentarea volumului de poezii Ombre e falesie de Dinu Flămând. Cartea este publicată în 2018 la editura Raffaelli din Rimini în traducerea prof. Smaranda Bratu Elian.

Alături de poet și reprezentanții Bibliotecii Europene din Roma vor lua cuvântul:conf. univ. dr. Oana Boșca-Mălin, directorul adjunct al Accademia di Romania in Roma și prof.Smaranda Bratu Elian, traducătoarea volumului. Poetul și traducătoarea sa vor fi bucuroși să intre în dialog cu publicul prezent în sală. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Europa într-un cerc literar. Întâlniri cu scriitori europeni contemporani este un proiect ce prezintă o serie de scriitori din diferite țări europene. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 20 martie 2019 – 20 ianuarie 2020 și va reuni scriitori din 10 țări europene: Bulgaria (Institutul Bulgar de Cultură din Roma), Croația (Ambasada Croației în Italia), Germania (Goethe-Institut Roma), Italia (Biblioteca Europeană din Roma), Polonia (Institutul Polonez din Roma), România (Accademia di Romania in Roma), Slovacia (Institutul Slovac din Roma), Slovenia (Ambasada Sloveniei în Italia), Spania (Institutul Cervantes din Roma) și Ungaria (Accademia d’Ungheria a Roma).

Dinu Flămând este poet, ziarist şi traducător român premiat, din franceză, italiană, spaniolă şi portugheză. Este traducătorul lui Fernando Pessoa în limba română şi coordonează seria dedicată poetului portughez de Editura Humanitas. Ca ziarist a lucrat la Departamentul românesc al postului Radio France Internationale (1989–2009). A realizat mai multe emisiuni pe teme de actualitate naţională şi internaţională pentru câteva posturi de televiziune. A obţinut licenţa la Facultatea de Litere a Universităţii «Babeş–Bolyai» din Cluj-Napoca şi a făcut parte din grupul Echinox. A trăit în exil, la Paris, până în 2010. Este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest «Vasile Goldiş» din Arad. De la debutul din 1971 a publicat peste 15 volume de poezie, traduse ulterior în franceză, engleză, spaniolă, portugheză, germană şi italiană. În 2018 fost publicat în Italia, la editura Raffaelli, volumul Ombre e falesie – Umbre şi faleze, tradus de Smaranda Elian.

Smaranda Elian a obţinut licenţa în filologie la Facultatea de Lingvistică Romanică a Universităţii din Bucureşti şi a predat limbă, literatură şi cultură italiană pentru studenţii ciclurilor de licenţă, masterat şi doctorat ai aceleiaşi Universităţi. Din 1991 conduce Centrul de Limbi Străine FIDES. A scris mai multe volume de studii de literatură italiană, dedicate, de exemplu, lui Giacomo Leopardi şi, dintre cele mai recente, lui Leonardo Sciascia. Pentru activitatea sa de italienistă, traducătoare, editoare şi pentru contribuţia sa la promovarea culturii italiene în România a fost distinsă cu numeroase premii naţionale şi internaţionale şi, în 2004, a primit titlul Commendatore della Repubblica Italiana al Merito Culturaleconferit de preşedintele Republicii italiene. Din 2005 coordonează, alături de prof. Nuccio Ordine de la Universitatea din Cosenza, colecţia bilingvă de clasici ai literaturii italiene Biblioteca italiană, cu peste 30 de titluri publicate până în prezent, colecţie ce a primit Premiul Naţional pentru Traducere al Ministerului Culturii din Italia.
----------------------------------
20 March 2019
Incontro con il poeta romeno Dinu Flămând presso la Biblioteca Europea di Roma

Nell’ambito del progetto Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei, realizzato dal cluster EUNIC di Roma in partenariato con la Biblioteca Europea, mercoledì, 20 marzo 2019, dalle ore 17:30, presso la Biblioteca Europea di Roma (Via Savoia 13/15), l’Accademia di Romania in Roma presenterà l'ultimo volume di poesie di Dinu Flămând, Ombre e falesie, pubblicato nel 2018 da Raffaelli Editore, Rimini, con la traduzione della prof.ssa Smaranda Bratu Elian.

Oltre all’autore, interverranno la professoressa associata Oana Boșca-Mălin, vicedirettrice dell’Accademia di Romania in Roma e la professoressa Smaranda Bratu Elian, traduttrice del volume. Alla fine dell’incontro, il poeta e la traduttrice saranno lieti di dialogare con il pubblico. Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili.

Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei è un progetto che riunisce a Roma una serie di scrittori provenienti da vari paesi europei. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 20 marzo 2019 al 22 gennaio 2020 e vedrà la partecipazione di autori provenienti da dieci paesi europei: Bulgaria (Istituto Bulgaro di Cultura di Roma), Croazia (Ambasciata di Croazia in Italia), Germania (Goethe-Institut Roma), Italia (Biblioteca Europea di Roma), Polonia (Istituto Polacco di Roma), Romania (Accademia di Romania in Roma), Slovacchia (Istituto Slovacco di Roma), Slovenia (Ambasciata di Slovenia in Italia), Spania (Istituto Cervantes di Roma) e Ungheria (Accademia d’Ungheria a Roma).

Dinu Flamand è un poeta, giornalista e traduttore romeno pluripremiato per le sue traduzioni dal francese, italiano, spagnolo e portoghese. È il traduttore di Fernando Pessoa in romeno e coordina la serie dedicata al poeta portoghese dalla casa editrice romena Humanitas. Come giornalista ha lavorato nel Dipartimento Romeno della Radio France Internationale (1989–2009). Ha realizzato più trasmissioni su temi di attualità romena e internazionale per vari canali televisivi. Laureato presso la Facoltà di Lettere dell’Università «Babeş–Bolyai» di Cluj-Napoca, in Romania, Dinu Flamand ha fatto parte del gruppo poetico Echinox. Ha vissuto in esilio a Parigi fino al 2010. È Doctor Honoris Causa dell’Università di Ovest «Vasile Goldiş» di Arad, Romania. Dal suo debutto nel 1971, ha pubblicato oltre 15 volumi di poesie, tradotti in francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e italiano. Nel 2018 è stato pubblicato in Italia, con la casa editrice Raffaelli, il volume Ombre e falesie, tradotto da Smaranda Elian.

Smaranda Elian si è laureata in filologia presso la Facoltà di Lingue Romanze dell’Università di Bucarest e ha insegnato lingua, letteratura e cultura italiana per gli studenti delle lauree triennali e specialistiche e per i dottorandi, presso la Facoltà di lingue e letterature straniere della stessa Università. Dal 1991 dirige il Centro di Lingue Straniere FIDES. Ha scritto più volumi di studi di letteratura italiana dedicati a Giacomo Leopardi e, tra i più recenti, a Leonardo Sciascia. Per la sua attività di italianista, traduttrice, editrice e per il suo contributo alla diffusione della cultura italiana in Romania è stata insignita con una serie di premi nazionali ed internazionali e, nel 2004, ha ricevuto il titolo «Commendatore della Repubblica Italiana al Merito Culturale» conferito dal presidente della Repubblica Italiana. Dal 2005 coordina, con il prof. Nuccio Ordine dell’Università di Cosenza, la collana bilingue di classici della letteratura italiana «Biblioteca italiana», con oltre 30 titoli, la quale ha ricevuto il Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero della Cultura italiano.

Accademia di Romania in Roma

Nessun commento:

Posta un commento