La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 1 marzo 2019

Mărțișor - Legenda primăverii / Leggenda di primavera


» Evenimente › Arte vizuale › Mărțișor - Legenda primăverii
1 March 2019

Pe 1 martie 2019 elevi români de la școlile din Lazio, împreună cu elevi italieni de la Liceul Primo Levi din Roma, vor sărbători Mărțișorul, inclus pe lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității în decembrie 2017.

Evenimentul ”Mărțișor - Legenda primăverii” este organizat de un grup de profesori de limbă, cultură și civilizație românească în colaborare cu Ambasada României în Italia, Institutul Cultural Român din București, Accademia di Romania in Roma și Institutul Limbii Române și se va desfășura în Galeria de Artă a Accademia di Romania in Roma (Viale delle Belle Arti 110).

Cu această ocazie, în cadrul expoziției de mărțișoare realizate de către copii și profesori implicați în cursul LCCR, vor avea loc ateliere de creație a mărțișorului, ateliere de scriere caligrafică și ateliere de lectură creativă din poveștile lui Ion Creangă. Expoziția va putea fi vizitată vineri, 1 martie 2019, în intervalul orar 18:30 – 19:30.

Copiii și profesorii reuniți la atelierul de mărțișor vor împărtăși cu colegii din alte școli tehnicile folosite în realizarea mărțișorului, îmbinând lucrul cu vizionarea unor momente artistice de teatru, poezie și cântece de primăvară.

Programul Diplomacy Education la care participă Ambasada României în Italia, organizat de Global Action sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe italian, a creat ocazia unui schimb de experiență prin care studenții liceului Primo Levi vor cunoaște povestea șnurului alb și roșu. Prin confecționarea mărțișoarelor din material reciclabil, inițativa se înscrie pentru al doilea an consecutiv în campania ”M'illumino di meno” realizată de Rai Radio 2, de sensibilizare cu privire la utilizarea eficientă a resurselor energetice.

-------------------------------------
Mărțișor - Leggenda di primavera
» Eventi › Arti visive › Mărțișor - Legenda primăverii
1 March 2019 - 1 March 2019Tag
Il 1 marzo 2019, allievi romeni delle scuole statali del Lazio insieme a ragazzi italiani del Liceo Scientifico Statale Primo Levi festeggeranno la festa del 1 Marzo (in romeno "Mărțișor"), diventata Patrimonio immateriale dell'UNESCO a dicembre 2017.

L’evento ”Mărțișor - Leggenda di primavera” è organizzato da un gruppo di professori di lingua, cultura e civiltà romena in collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia, l’Istituto Culturale Romeno di Bucarest, l’Accademia di Romania in Roma e l’Istituto di Lingua Romena di Bucarest e si svolgerà presso la Galleria d’Arte dell’Accademia di Romania in Roma (Viale delle Belle Arti 110).

Nell’ambito dell’evento si svolgeranno workshop creativi per realizzare i piccoli amuleti, atelier di scrittura calligrafica e di lettura creativa dalle opere di Ion Creangă e l’evento si concluderà con la visita della mostra dedicata all’amuleto della primavera, curata dalle professoresse di lingua romena, collaboratrici dell’Istituto di Lingua Romena di Bucarest. La mostra potrà essere visitata venerdì, 1 marzo 2019 dalle 18:30 alle 19:30.

Studenti e professori si scambieranno le tecniche impiegate nella realizzazione del "mărțișor", alternando il lavoro creativo con la visione di brevi momenti teatrali, poesie e canti di primavera.

Il programma Diplomacy Education a cui partecipa l’Ambasciata di Romania in Italia, organizzato da Global Action e patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, ha creato l’occasione per uno scambio di esperienze per cui, questa volta, gli studenti del liceo Primo Levi conosceranno la leggenda del filo rosso e bianco. Realizzando i "mărțișor" attraverso il riutilizzo e riciclo di materiali, l'iniziativa aderisce, per il secondo anno consecutivo, alla campagna “M'illumino di meno”, di sensibilizzazione riguardo l'uso efficiente delle risorse energetiche.

Accademia di Romania in Roma

Nessun commento:

Posta un commento