La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 14 marzo 2019

Poetul Dinu Flămând în dialog cu studenții Universității La Sapienza din Roma

19 March 2019
Poetul Dinu Flămând în dialog cu studenții Universității La Sapienza din Roma

Întâlnirile studenților secției de Românistică de la Facultatea de Litere și Filozofie de la Universitatea Sapienza cu scriitori din România oferă șansa unui contact direct cu lumea literară și cu realitatea culturală românească în general, dar și pe aceea a unei alăturări între cele două culturi, cea italiană și cea română. O astfel de ocazie va fi oferită marți, 19 martie 2019, între orele 15-17, în sala Laboratorio 4, etaj 3, clădirea Marco Polo, Circonvallazione Tiburtina 4, când poetul Dinu Flămând se va întâlni cu studenții universității romane, la invitația Catedrei de Limba și Literatura Română din cadrul Departamentului de Studii Europene, Americane și Interculturale, cu sprijinul Accademia di Romania in Roma. Cu această ocazie, în cadrul întâlnirii, va fi prezentat cel mai recent volum de poezie al său, Umbre și faleze,publicat în 2018 la editura Raffaelli din Rimini în traducerea prof. Smaranda Bratu Elian.

Alături de poet vor lua cuvântul:prof. Angela Tarantino, profesor la catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Departamentului de Studii Europene, Americane și Interculturale de la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universității Sapienza și prof.Smaranda Bratu Elian, traducătoarea volumului. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Dinu Flămând este poet, ziarist şi traducător român premiat, din franceză, italiană, spaniolă şi portugheză. Este traducătorul lui Fernando Pessoa în limba română şi coordonează seria dedicată poetului portughez de Editura Humanitas. Ca ziarist a lucrat la Departamentul românesc al postului Radio France Internationale (1989–2009). A realizat mai multe emisiuni pe teme de actualitate naţională şi internaţională pentru câteva posturi de televiziune. Este absolvent al Facultății de Litere din Universitatea „Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca şi a făcut parte din grupul „Echinox”. A trăit în exil, la Paris, până în 2010. Este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. De la debutul din 1971 a publicat peste 15 volume de poezie, traduse ulterior în franceză, engleză, spaniolă, portugheză, germană şi italiană. În 2018 fost publicat în Italia, la editura Raffaelli, volumul Ombre e falesie – Umbre şi faleze, tradus de Smaranda Elian.

Smaranda Elian a absolvit cursurile Facultății de Limbi Romanice a Universităţii din Bucureşti şi a predat limbă, literatură şi cultură italiană pentru studenţii ciclurilor de licenţă, masterat şi doctorat ai aceleiaşi Universităţi. Din 1991 conduce Centrul de Limbi Străine FIDES. A scris mai multe volume de studii de literatură italiană, dedicate, de exemplu, lui Giacomo Leopardi şi, dintre cele mai recente, lui Leonardo Sciascia. Pentru activitatea sa de italienistă, traducătoare, editoare şi pentru contribuţia sa la promovarea culturii italiene în România a fost distinsă cu numeroase premii naţionale şi internaţionale şi, în 2004, a primit titlul „Commendatore della Repubblica Italiana al Merito Culturale”conferit de preşedintele Republicii italiene. Din 2005 coordonează, alături de prof. Nuccio Ordine de la Universitatea din Cosenza, colecţia bilingvă de clasici ai literaturii italiene Biblioteca italiană, cu peste 30 de titluri publicate până în prezent, colecţie ce a primit Premiul Naţional pentru Traducere al Ministerului Culturii din Italia.
--------------
19 March 2019
Il poeta Dinu Flămând in dialogo con gli studenti dell’Università La Sapienza di Roma

Gli incontri degli studenti di romenistica della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma con gli scrittori venuti dalla Romania sono delle opportunità di contatto diretto con il mondo letterario e con la realtà culturale romena, ma anche di dialogo e di confronto tra le due culture, italiana e romena. Una tale occasione verrà offerta martedì, 19 marzo 2019, dalle ore 15 alle ore 17, presso l’Aula Laboratorio 4, III piano, sede Marco Polo, Circonvallazione Tiburtina 4, quando il poeta Dinu Flămând incontrerà gli studenti dell’ateneo romano, come ospite della cattedra di Lingua e Letteratura Romena del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali e con l’appoggio dell’Accademia di Romania in Roma. In questa occasione, nell’ambito dell’incontro, sarà presentato il suo volume di poesie più recente, Ombre e falesie, pubblicato nel 2018 presso la Raffaelli Editore di Rimini nella traduzione della prof. Smaranda Bratu Elian.

Accanto al poeta romeno interverranno: prof.ssa Angela Tarantino, docente di Lingua e Letteratura Romena del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma e prof.ssa Smaranda Bratu Elian, traduttrice del volume. Ingresso libero fino esaurimento dei posti disponibili (capienza massima 30 posti).

Dinu Flamand è poeta romeno, giornalista e traduttore romeno pluripremiato, dal francese, italiano, spagnolo e portoghese. È il traduttore di Fernando Pessoa in romeno e coordina la serie dedicata al poeta portoghese dalla casa editrice romena Humanitas. Come giornalista ha lavorato nel Dipartimento Romeno della Radio France Internationale (1989–2009). Ha realizzato più trasmissioni su temi di attualità romena e internazionale per vari canali televisivi. Laureato presso la Facoltà di Lettere dell’Università «Babeş–Bolyai» di Cluj-Napoca, in Romania, Dinu Flamand è appartenuto al gruppo poetico Echinox. E’ vissuto in esilio in Francia, a Parigi, fino al 2010. È Doctor Honoris Causa dell’Università di Ovest «Vasile Goldiş» di Arad, Romania. Dal debutto del 1971 ha pubblicato oltre 15 volumi di poesie, di cui alcuni tradotti ulteriormente in francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e italiano. Nel 2018 è stato pubblicato in Italia, con la casa editrice Raffaelli, il volume Ombre e falesie, tradotto da Smaranda Elian.

Smaranda Elian si è laureata in filologia presso la Facoltà di Lingue Romanze dell’Università di Bucarest e ha insegnato lingua, letteratura e cultura italiana per gli studenti delle lauree triennali e magistrali e per i dottorandi, presso la Facoltà di lingue e letterature straniere della stessa Università. Dal 1991 dirige il Centro di Lingue Straniere FIDES. Ha scritto più volumi di studi di letteratura italiana dedicati a Giacomo Leopardi e, tra i più recenti, a Leonardo Sciascia. Per la sua attività di italianista, traduttrice, editrice e per il suo contributo alla diffusione della cultura italiana in Romania è stata insignita con una serie di premi nazionali ed internazionali e, nel 2004, ha ricevuto il titolo «Commendatore della Repubblica Italiana al Merito Culturale» conferito dal presidente della Repubblica Italiana. Dal 2005 coordina, con il prof. Nuccio Ordine dell’Università di Cosenza, la collana bilingue di classici della letteratura italiana «Biblioteca italiana», con oltre 30 titoli, la quale ha ricevuto il Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero della Cultura italiano.

Accademia di Romania in Roma

Nessun commento:

Posta un commento