La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 19 aprile 2019

Pe muchie de cuțit - Expoziție de artă contemporană

PE MUCHIE DE CUȚIT
Expoziție de artă contemporană
Galeria de Artă Accademia di Romania in Roma,
Viale delle Belle Arti, 110
02-28.05.2019

În perioada 02-28 mai 2019, Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din România (U.A.P.), organizează Expoziția de Artă contemporană „Pe muchie de cuțit” realizată de către un grup de absolvenți (promoția 1999) ai secției de pictură de la Academia de Artă din București,acum artiști afirmați, formați sub coordonarea profesorului Florin Mitroi.

Opera lui Florin Mitroi (3 decembrie 1938- 8 aprilie 2002)esteuna dintre cele mai interesante din artele vizuale din România, insuficient cunoscută și prezentată publicului, atât din scena locală cât și internațională. Un artist cu totul aparte a cărui carieră pedagogică a fost dezvoltată în paralel cu cea artistică, Florin Mitroi a fost un exemplu de profesor care prin structura academică a cursurilor și temelor de atelier a reușit să insufle studenților săi un model de gândire și de înțelegere al formelor și spațiului vizual dincolo de viziunea proprie a fiecăruia dintre ei.

La aniversarea a douăzeci de ani de la absolvire a Academiei de Artă din București sub coordonarea domnului profesor Florin Mitroi, grupul de studenți îi dedică această expoziție și aduce un omagiu celui care a fost unul dintre cei mai buni pedagogi din sistemul artistic românesc.

Expoziția „Pe muchie de cuțit” va prezenta în Galeria ARR, prin bunăvoința familiei, una dintre lucrările domnului Profesor Florin Mitroi alături de lucrări realizate de artiștii: Suzana Dan, Irina Florescu, Virginia Georgescu, Dumitru Gorzo, Viorel Grigore, Adrian Lulciuc, Alexandru Papuc, Emilia Persu și Alexandru Rădvan. Titlul acestui proiect a fost inspirat de prezența obsesivă a motivului cuțitului în lucrările prof. Florin Mitroi, reinterpretat metaforic prin ceea ce înseamnă „atunci și acum” cele două decade din viața oricărui artist în contextul actual.

Link eveniment facebook

------------------------------------------------
SULLA LAMA DEL COLTELLO
Mostra d’arte contemporanea
Galleria d’Arte Accademia di Romania in Roma,
Viale delle Belle Arti, 110
02-28.05.2019

Nel periodo 02-28 maggio 2019, Accademia di Romania in Roma, in collaborazione con l'Unione degli Artisti di Romania, organizza la mostra d'arte contemporanea "Sulla lama del coltello" che riunisce un gruppo di artisti ormai affermati, laureati nel 1999 presso il dipartimento di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Bucarest, sotto la coordinazione del professor Florin Mitroi.

In occasione del ventesimo anniversario della loro laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Bucarest, gli artisti dedicano questa mostra all’illustre figura del prof. Mitroi.

Il prof. Mitroi (3 dicembre 1938- 8 Aprile, 2002), ha avuto un percorso artistico insigne, nonché una carriera accademica illustre, sviluppati contemporaneamente. Florin Mitroi è ricordato come docente esemplare sia per la struttura accademica dei suoi corsi che per gli argomenti da lui affrontati.

La Galleria dell’Accademia di Romania in Roma ospiterà, grazie alla generosità della famiglia, una delle opere del professor Florin Mitroi, insieme alle opere di Suzana Dan, Irina Florescu, Virginia Georgescu, Dumitru Gorzo, Viorel Grigore, Adrian Lulciuc, Alexandru Papuc, Emilia Persu e Alexandru Rădvan. Il titolo di questo progetto è stato ispirato dalla ricorrenza ossessiva del motivo del coltello nel lavoro del prof. Florin Mitroi, reinterpretato oggi come una linea di cesura tra l’”allora” degli anni di formazione e l’”ora” dell’attività artistica degli autori presenti nella mostra.

Link evento Facebook

Accademia di Romania in Roma

Nessun commento:

Posta un commento