La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 9 aprile 2019

Spectacolul "Corp străin" @ Teatro Palladium din Roma

Miercuri, 10 aprilie 2019, ora 19:00, la Teatrul Palladium din Roma (Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma), Accademia di Romania in Roma și Teatrul Evreiesc de Stat, cu patronajul Ambasadei României în Italia, în parteneriat cu Fundația Roma Tre – Teatro Palladium din Roma, prezintă spectacolul Corp străin – o producție a Teatrului Evreiesc de Stat din București. Spectacolul aduce în fața publicului de orice naționalitate și de toate vârstele un subiect actual de mare interes, într-o abordare ne tezistă, intimă și emoționantă.

Regia: David Schwartz

Scenografia: Mișa Dumitriu

Actori: Iolanda Covaci, Alexandra Fasolă, Anka Levana, Alice Monica Marinescu, Fatma Mohamed și Katia Pascariu Muzica: Mihai Prejban (chitară), Feras Sarmini (vioară), Juan Negretti (percuție) și Sorin Antonie (clape)

Artist asociat: Ioana Florea


Intrarea liberă în limita locurilor disponibile. Rezervarea obligatorie la: accadromania@accadromania.it

Sinopsis:

Spectacolul de teatru “Corp străin” pornește de la istoriile personale și de familie ale echipei de creație a spectacolului legate de identitate, migrație și război. Artistele și artiștii implicați împărtășesc experiențe personale, documentează poveștile de viață ale rudelor lor și investighează mecanismele care generează experiențe de „corpuri străine”. În funcție de context, fiecare poveste de viață are propriile particularități și ne provoacă să regândim permanent identitatea și condiția „străinei” și „străinului”, dar și să ne conștientizăm și să ne autoevaluăm prejudecățile. Spectacolul își propune susținerea unui discurs solidar și empatic în legătură cu fenomenul migrației și refugiului și o analiză critică a structurilor socio-economice care conduc la amploarea fenomenului migrației și construcției „străinului” în contextul geo-politic din prezent, dar și la nivel istoric.

-------------------------

Lo spettacolo "Corpo straniero" @ Teatro Palladium di Roma

Mercoledì, 10 aprile 2019, ore 19:00, presso il Teatro Palladium di Roma (Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma), l’Accademia di Romania in Roma e il Teatro Ebraico Statale di Bucarest, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e in partenariato con la Fondazione Roma Tre – Teatro Palladium di Roma, presenterà lo spettacolo Corpo straniero– una produzione del Teatro Ebraico Statale di Bucarest. Lo spettacolo propone al pubblico di qualsiasi nazionalità e di ogni età un tema quanto mai attuale e interessante, in un approccio intimo e commuovente.

Regia: David Schwartz

Scenografia: Mișa Dumitriu

Attori: Iolanda Covaci, Alexandra Fasolă, Anka Levana, Alice Monica Marinescu, Fatma Mohamed e Katia Pascariu

Musica: Mihai Prejban (chittara), Feras Sarmini (violino), Juan Negretti (percussioni) e Sorin Antonie (tastiere)

Artista associato: Ioana Florea

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria a:accadromania@accadromania.it

Sinossi:

Lo spettacolo teatrale “Corpo straniero”parte dalle autentiche storie personali e familiari dell’equipe di creazione dello spettacolo, storie che parlano dell'identità, della migrazione e della guerra. Gli artisti condividono esperienze personali, documentano le storie di vita dei loro parenti e indagano i meccanismi che generano esperienze di "corpi stranieri", ovvero di alterità.A seconda del contesto, ogni storia di vita ha le sue peculiarità ed è per gli spettatori una provocazione a ripensare la situazione di chi deve far fronte perennemente alla condizione di straniero o di straniera, ma anche di rivalutare i propri preconcetti ed eventuali pregiudizi. Lo spettacolo mira a sostenere un discorso solidale ed empatico sul fenomeno della migrazione e del rifugio e un'analisi critica delle strutture socio-economiche che portano al fenomeno della migrazione e della costruzione degli "stranieri" nel contesto geopolitico attuale, ma anche in una prospettiva storica.

Accademia di Romania in Roma

Nessun commento:

Posta un commento