La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 27 agosto 2019

Schimbarea denumirii localităţilor din “î” în “â” în acte, creează probleme românilor din Italia

27 august 2019

De la începutului anului, în urma promulgării Legii Nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României publicată în Monitorul Oficial al României nr 1052 din 2018-12-12, localitățile care au în denumire litera “î” au schimbat-o în litera “â”.

Legea prevede:
“[…] în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care conţin în denumirea acestora litera „î” aceasta se va înlocui cu litera „â” prin aplicarea regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la „â” şi „sunt” în grafia limbii române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 8 martie 1993. […]

Art. II. – (1) Înscrierea noii denumiri a unităţii administrativteritoriale în actele de identitate, paşapoarte şi permise de conducere se va realiza odată cu eliberarea acestora la expirarea termenului de valabilitate.
(2) Înscrisurile oficiale emise până la intrarea în vigoare a prezentei legi în care denumirile unităţilor administrativ-teritoriale şi a localităţilor componente sunt înscrise cu litera «î» îşi păstrează valabilitatea.”

Au fost afectate de aceste modificări sute de localităţi din toată ţara, care aveau în componenţa numelui litera “î”, câteva zeci fiind cele care au în nume componenta “Tîrgu”.

În câteva cazuri particulare numele localităţilor au fost modificate anterior, prin lege, cum ar fi oraşul “Cîmpulung”, a cărei denumire a devenit „Câmpulung” în 1994.

Românii din aceste localități, la eliberarea unor noi documente, în momentul expirării termenului de valabilitate ale celor actuale, vor avea scris în acte (cărți de identitate, pașapoarte, permise auto, etc.) localitatea cu “â” în loc de “î”.

Acest lucru creează probleme acelor români din Italia, care, la reînnoirea actelor româneşti, au locul de naştere schimbat conform legii, dar pe care autorităţile italiene îl citesc total diferit şi îl consideră alt cuvânt, altă localitate, mai întâi cu litera “i”, apoi cu litera “a”, nerecunoscând aceeaşi persoană.

Ce este de facut în acest caz?

Voi cum v-aţi comportat? Scrieţi în comentarii!

Catalina S.
catalina@romeninitalia.com

Nessun commento:

Posta un commento