La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 20 settembre 2019

Grădina lui (Giadino di) Celibidache, Propatria Festival 2019

FILMUL DOCUMENTAR “GRĂDINA LUI CELIBIDACHE” PREZENTAT ÎN PREMIERĂ NAṬIONALĂ ÎN ITALIA

Joi, 26 septembrie 2019, ora 20:30, în premieră națională în Italia, Asociaţia Culturală Româno-Italiană Propatria din Roma și Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Centrul Saint Louis – Institutul Francez pe lângă Sfântul Scaun, vor prezenta filmul documentar Grădina lui Celibidache, regizat de Serge Ioan Celibidachi, fiul marelui dirijor și compozitor Sergiu Celibidache. Proiecția filmului va avea loc în Sala Cinema a “Institut Français – Centre Saint Louis” (Largo Giuseppe Toniolo, 20-22, Roma). Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

"Grădina lui Celibidache” este un portret de suflet al renumitului și respectatului dirijor și compozitor de muzică clasică, Sergiu Celibidache. Acest documentar cinematografic ambițios, realizat de fiul Maestrului, îl urmează pe Sergiu Celibidache în turnee și în repetițiile sale cu Filarmonica din München. Principalul obiectiv al echipei de filmare a fost să recreeze universul lui Celibidache pe marele ecran și, deși Sergiu Celibidache obișnuia să evite publicitatea, a fost extrem de disponibil pentru acest film. Documentarul colectează interviuri, înregistrări de concerte și repetiții și, mai ales, încântătoarele lectii de perfectionare care ne ajută să înțelegem muzica, muzicienii și spectacolele. Grădina este o metaforă a vieții sale, o ilustrație excepțională a generozității șia bogăției sufletești a maestrului.

“Am avut șansa să fac această paralelă indispensabilă între muzică și natură. Tatăl meu a creat un câmp cu dealuri și alei dintr-o câmpie plană. Fiecare copac a fost plantat de el, știa istoria fiecărui copac, a fiecărei flori. Grădina a fost a doua sa pasiune după muzică. Cred că trăia o relație reală cu ea. În realitate, el a avut întotdeauna relații sincere, fără ipocrizie, fără mască, fără pretenții. Avea un contact simplu și pur cu natura, la fel ca și cu câinii, avea o legătură directă, le vorbea de parcă ar fi fost umani. El însuși era o persoană simplă și generoasă. Era nebun de bucurie când vedea ploaia care cădea pe câmpie deoarece copacii, iarba, puteau bea și reînvia. Când toată lumea alerga în casă, el era ca un copil fericit, văzând că grădina era hrănită de ploaie. Avea o generozitate nelimitată și avea exact aceeași relație în muzică, adică o implicare totală și o adevărată relație cu fenomenul muzical. Mi s-a părut mult mai liber, mai adevărat în raport cu natura decât cu mulți oameni. Am vrut să surprind în film elemente care arătau această legătură simplă, unică, veridică, fără limite cu natura, deoarece este, pentru mine, cea mai puternică și cea mai relevantă paralelă". (Serge Ioan Celibidachi)

Proiect realizat cu susţinerea Ministerului Pentru Românii de pretutindeni, Accademia di Romania in Roma, Institutul Cultural Român.

Parteneri: Ambasada României în Republica Italiană, “Institut Français – Centre Saint Louis”, Conservatorul de Muzică “Santa Cecilia” din Roma, cluster-ul EUNIC Roma, Comune di Roma- Assessorato alla crescita culturale, Biblioteche di Roma,Fundaţia Sergiu Celibidache, HubArt Agency, Baldrini Produzioni, Ass. Roma & Romania - RO & RO”, Asociatia „Officine delle Culture”, Proiectul „Tineri pe picioare”, Golden Accademy.

Patronaje: Senatul Republicii Italiene, Camera Deputaților a Republicii Italiene, Consiliul Regional Lazio, Ambasada României în Republica Italiană, Ambasada Republicii Moldova în Italia, Reprezentanța Comisiei Europene în Italia, Comune di Roma – Departamentul pentru dezvoltare culturală, Comune di Roma – Departamentrul Biblioteci.

Parteneri media:

În România: Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, TVR Internaţional, TVR Moldova, Radio România;

În Italia: Agenzia Stampa Askanews, Agenzia Nuova, Giornale Diplomatico, Oltre le Colonne, Abitare a Roma, Italia a Piedi, Roma a Piedi, Roma Week-end, Roma Multietnica, B in Rome, Il Metropolitano, Più Culture, Yes Art Italy, Officina delle Culture, Associazione Culture del Mondo, Cultural Pro, Abitare a Roma;

În Spania: Agenţia de Presă “Occidentul Românesc”;

În Belgia: Arthis Radio-Tv


Sursa: Institutul Cultural Român
______________________________________________________________________________

IL FILM DOCUMENTARIO “IL GIARDINO DI CELIBIDACHE” PRESENTATO IN PRIMA VISIONE IN ITALIA

Giovedì, 26 settembre 2019, ore 20:30, l’Associazione Culturale Romeno-Italiana Propatria di Roma e l’Accademia di Romania in Roma, in collaborazione con l’Institut Français – Centre Saint Louis presso la Santa Sede, presenteranno in prima visione in Italia il film documentario Il giardino di Celibidache. Un film d’autore diretto da Serge Ioan Celibidachi, il figlio dell’illustre direttore d'orchestra e compositore Sergiu Celibidache. La proiezione del film avrà luogo presso la Sala Cinema dell’Institut Francaise – Centre Saint Louis (Largo Giuseppe Toniolo 20-22, Roma). Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili.

“Il Giardino di Celibidache” è un ritratto dell'anima del famoso e rispettato direttore e compositore di musica classica, Sergiu Celibidache. Questo ambizioso documentario cinematografico, realizzato dal figlio del Maestro, segue Sergiu Celibidache nei tornei e nelle sue prove con la Filarmonica di Monaco di Baviera. A troupe cinematografica ha avuto come obiettivo principale la ri-creazione dell'universo di Celibidache sullo shcermo grande e, sebbene Sergiu Celibidache fosse una persona piuttosto introversa e reticente alla pubblicità, per questo film ha manifestato, invece, un’insolita disponibilità. Il documentario raccoglie interviste, registrazioni di concerti e prove e, soprattutto, le accattivanti lezioni di perfezionamento che ci aiutano a comprendere la musica, i musicisti e gli spettacoli. Il giardino è una metafora della sua vita, un'eccezionale illustrazione della sua generosità e ricchiezza interiore.

“Ho avuto l’ooportunità di fare quest’indispensabile parallelo tra musica e natura. Mio padre ha fatto issare una distesa sparsa di colli e di vicoli partendo da un campo pianeggiante. Ogni albero è stato piantato da lui, conosceva la storia di ogni albero, ogni fiore. Il giardino era la sua seconda passione dopo la musica. Penso che stava vivendo una vera relazione con lei. In realtà, ha sempre avuto relazioni sincere, nessuna ipocrisia, nessuna maschera, nessuna pretesa. Aveva un contatto semplice e puro con la natura, proprio come con i cani, aveva una connessione diretta, parlava con loro come se fossero umani. Lui stesso era una persona semplice e generosa. Era pazzo di gioia quando vedeva cadere la pioggia sulle pianure perché gli alberi, l'erba potevano bere e rianimarsi. Quando tutti correvano a riparo, lui era come un bambino felice, a vedere come il giardino venisse nutrito dalla pioggia. Aveva una generosità senza limiti ed esattamente lo stesso era il suo approccio alla musica: un coinvolgimento totale, un’immedesimazione con il fenomeno musicale. L'ho scoperto molto più libero, più autentico in rapporto alla natura, rispetto a tante altre persone. Ho voluto sorprendere nel film elementi che mostrassero questa connessione semplice, unica, auutentica, senza limiti con la natura che è, per me, il parallelo più forte e rilevante di tutti.” (Serge Ioan Celibidachi)

Progetto realizzato con il sostegno del Ministero per i Romeni all’Estero, dell'Accademia di Romania in Roma, dell'Istituto Culturale Romeno di Bucarest.

Partner: Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Accademia di Romania in Roma, “Institut Français – Centre Saint Louis”, Conservatorio di musica “Santa Cecilia” a Roma, cluster EUNIC Roma, Comune di Roma – Assessorato alla crescita culturale, Biblioteche di Roma,la Fondazione Sergiu Celibidache, HubArt Agency, Baldrini Produzioni, Ass. Roma & Romania - RO & RO ", Associazione" Officine delle Culture", Progetto "Ragazzi in gamba", Golden Accademy.

Patrocini: Senato della Republica, Camera dei Deputati, Consiglio Regionale Lazio, Comune di Roma, Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Rappesentanza della Comisione Europea in Italia.

Media Partner:

In Romania:Agenzia Nazionale stampa AGERPRES, TVR International, TVR Moldova, Radio Romania;

In Italia: Agenzia Stampa Askanews, Agenzia Nuova, Giornale Diplomatico, Oltre le Colonne, Abitare a Roma, Italia a Piedi, Roma a Piedi, Roma Week-end, Roma Multietnica, Bin Rome, Il Metrololitano, Più Culture, Yes Art Italy, Officina delle Culture, Associazione Culture del Mondo, Cultural Pro, Abitare a Roma

In Spania:Agenzia stampa “Occidentul Romanesc”

In Belgio:Arthis Radio-Tv


Fonte: Istituto Culturale Romeno

Nessun commento:

Posta un commento