La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 5 dicembre 2019

Memorialul durerii


Toate generațiile trebuie să știe
Memorialul durerii
21 DE FOTOGRAME CARE AU INTRAT ÎN ISTORIE

Joi, 5 decembrie 2019, la ora 19, pentru a celebra30 de ani de la căderea regimului comunist în România, Accademia di Romania in Roma invită publicul din Roma la un eveniment de neratat, care va avea ca protagonist un producător și regizor român de prestigiu:Lucia Hossu-Longin, autoare a serialului„Memorialul Durerii – O istorie care nu se învață la școală”, care a făcut epocă și a marcat generații de telespectatori români. Cu această ocazie va fi prezentat documentarul„21 de fotograme care au intrat în istorie”, film care aduce mărturie prin autentice imagini de epocă asupra revoltei din decembrie 1989 la Cluj-Napoca.

„Sunt 21 de imagini din Piața Libertății din Cluj, surprinse de un tânăr, imagini care rămân și azi, după 30 de ani, cea mai tulburătoare probă a confruntării din 21 decembrie 1989. Sunt documente imposibil de mistificat. Iar dacă morții nu mai pot vorbi, dacă gloanțele extrase n-au fost retușate, cum s-a întâmplat la Timișoara, dacă ordinele pot fi interpretate, iar cei vinovați au devenit din acuzați, autori de cărți și de tratate despre revoluția română, filmul reconstituie războiul din Piața Libertății. Cele 21 de fotograme rămân în istoria noastră un adevărat moment al adevărului. Din acelea menite să dureze și să înfrunte în eternitate minciuna. Și, așa cum spune chiar autorul acelor imagini, Toate generațiile trebuie să știe.

În tabloul represiunii care a avut accente coșmărești la Timișoara și Sibiu, la București și Arad, momentul din Piața Libertății deține un anume grad de originalitate a cruzimii. Nu s-a tras doar o rafală, ci pur și simplu trei – deși trotuarele erau pline de oameni răniți, îngenunchiați sau căzuți. Răniții au fost lăsați să sângereze pe caldarâm, și când au apărut salvările, militarii, la ordinul lui Carp Dando, comandantul lor, le-au întâmpinat cu rafale, alungându-le de la misiunea lor. Dacă războiul din Piața Libertății ar fi fost o tragică eroare, de ce a persistat în eroare secunde, minute, ore?” (cfr. Lucia Hossu-Longin)

Un film de Lucia Hossu Longin în seria de documentare „Memorialul Durerii – O istorie care nu se învață la școală”.

Producători: Dan Necșulea, Alexandru Munteanu

Imagine: Valentin Ilie

Montaj: Sebastian Chelu

Serialul „Memorialul Durerii” a fost creat de Lucia Hossu-Longin în 1991 și este primul proiect documentar pentru televiziune dedicat perioadei comunismului în România.

Proiectul oferă cea mai complexă și atent documentată radiografie a perioadei comuniste și reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri din istoria jurnalismului.

„Memorialul Durerii” prezintă evenimentele care s-au desfășurat între sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și începutul anilor '90, perioada cea mai întunecată și mai sângeroasă a istoriei României moderne.

Lucia Hossu-Longin va vorbi publicului și despre acest serial, despre nevoia de a păstra vie amintirea istoriei recente.

Accademia di Romania in Italia
-----------------------
Ogni generazione ha il dovere di sapere
LA MEMORIA DEL DOLORE
21 FOTOGRAMMI PASSATI ALLA STORIA

Ospite d’onore Lucia Hossu-Longin, creatrice della serie televisiva che ha segnato un’epoca

Giovedì, 5 dicembre 2019, ore 19, per celebrare 30 anni dalla caduta del regime comunista in Romania, l’Accademia di Romania in Roma invita il pubblico romano ad un imperdibile evento che avrà come protagonista un produttore e regista romeno di grande prestigio: Lucia Hossu-Longin, autrice della longeva serie televisiva La memoria del dolore – Una storia che non viene insegnata a scuola. Con l’occasione verrà presentato il documentario 21 fotogrammi passati alla storia, film che documenta con immagini d’epoca autentiche i fatti della rivolta di dicembre 1989 a Cluj-Napoca.

Si tratta di 21 fotogrammi girati da un giovane non professionista nella Piata Libertății di Cluj, immagini che restano tutt’ora, a 30 anni di distanza, come la più sconvolgente testimonianza, impossibile da falsificare, degli scontri del 21 dicembre 1989. E se i morti non possono più parlare, se i proiettili rinvenuti non sono stati ritoccati come a Timișoara, se gli ordini possono dare spazio alle interpretazioni e i colpevoli sono passati dall’essere accusati a essere autori di libri e di trattati sulla rivoluzione romena, il film, invece, ricostituisce gli scontri avvenuti in quella che porta sintomaticamente il nome di Piazza della Libertà. Quei 21 fotogrammi restano nella nostra storia come un vero e proprio momento della verità, uno di quelli destinati a perdurare e ad affrontare eternamente la bugia. Per dirla con le parole di chi aveva coraggiosamente impugnato la cinepresa, “Ogni generazione ha il dovere di saperlo”.

Nell’ambito della repressione che ebbe accenti da incubo a Timisoara e Sibiu, a Bucarest e Arad, il momento di Piata Libertății si evinse per una certa originalità della crudeltà. Non venne sparata una sola raffica, bensì tre successive, sebbene i marciapiedi fossero pieni di feriti, di gente inginocchiata o caduta. I feriti furono abbandonati a sanguinare per terra e l’arrivo delle macchine del pronto soccorso venne accolto dai militari con nuove raffiche per distogliere i soccorritori dalla loro missione. Se la guerra di Piata Libertății fu un tragico errore, perché allora quest’errore perdurò per secondi, minuti, ore?

Un film di Lucia Hossu Longin, nella serie di documentari La memoria del dolore – Una storia che non viene insegnata a scuola.

Produttori: Dan Necșulea, Alexandru Munteanu. Fotografia: Valentin Ilie. Montaggio: Sebastian Chelu.

La serie TV “La memoria del dolore”, ideata e creata da Lucia Hossu-Longin a partire dal 1991, è il primo progetto di documentari per la televisione dedicato al periodo del regime comunista in Romania. La serie offre al pubblico la più complessa e rigorosamente documentata radiografia del periodo comunista e costituisce una delle più significative creazioni del giornalismo romeno di recente data. “La memoria del dolore” presenta una serie di fatti accaduti tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio degli anni ’90, il periodo più buio e sanguinoso della storia moderna.

Lucia Hossu-Longin parlerà al pubblico di questa serie e della necessità di conservare la memoria della storia recente.

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA
Valle Giulia, Piazza José de San Martin, 1 00197 Roma

Nessun commento:

Posta un commento