La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 1 giugno 2020

Asigurările Carte Verde își schimbă culoarea, începând din 1 iulie 2020

În atenția șoferilor care circulă în afara României: Asigurările Carte Verde își schimbă culoarea, începând din 1 iulie 2020

de Adrian Vasilache      HotNews.ro
Marţi, 26 mai 2020 Economie Asigurari

Carte Verde
Foto: BAAR

Polițele de asigurare Carte Verde, atașate sau nu contractului de asigurare RCA, al căror rol este de a asigura protecție financiară pentru accidente rutiere produse în afara României, vor fi tipărite pe hârtie albă în loc de culoarea verde, așa cum este în prezent, a anunțat marți Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). Decizia de schimbare a culorii este conformă cu reglementările care guvernează Sistemul Carte Verde și polițele încheiate înainte de această dată își păstrează valabilitatea până la expirare.

Începând cu data de 1 iulie 2020, asigurătorii care au dreptul să vândă asigurări RCA pe teritoriul României (membre ale BAAR) vor tipări polița de asigurare Carte Verde, indiferent daca se eliberează cu Contractul de asigurare RCA sau în mod separat, pe hârtie de culoare albă în loc de culoare verde, așa cum este tipărită în prezent.

Decizia de schimbare a culorii este conformă cu reglementările care guvernează Sistemul Carte Verde și nu-i afectează în niciun fel pe deținătorii acestora.

Valabilitatea polițelor de asigurare Carte Verde emise de asigurătorii români înainte de această dată pe hârtie de culoare verde se va menține până la expirarea perioadei de valabilitate a asigurării, menționată în polițele respective.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) spune că a informat despre noua culoare a poliței Carte Verde următoarele autorități naționale: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Poliția de Frontieră și Poliția Rutieră.

BAAR a trasmis câteva recomandări importante pentru deținătorii de vehicule care doresc să circule cu mașina în străinătate, astfel:
- BAAR recomandă ca în cazul călătoriei în statele membre ale sistemului Carte Verde asigurații să aibă asupra lor asigurarea tipărită pe suport de hârtie, pentru a putea fi prezentată autorităților cu atribuții de control.
- o altă recomandare a Biroului este aceea ca, înainte de deplasarea în străinătate, deținătorii de vehicule să verifice ca asigurarea Carte Verde să fie valabilă în toate țările traversate/vizitate și pentru toată durata deplasării.

Ce este și cum se utilizează polița de asigurare Carte Verde

Potrivit unui Ghid al ASF, documentul Carte Verde reprezintă un certificat internațional de asigurare în baza căruia, proprietarul/utilizatorul/conducătorul vehiculului pentru care documentul a fost eliberat, este asigurat în privința răspunderii civile pentru pagubele produse prin intermediul vehiculului respectiv, în conformitate cu legislația fiecărui stat pentru care documentul de asigurare este valabil.

Ce trebuie să știi când circuli cu vehiculul în străinătate:
- Documentul Carte Verde are un format distinct, de culoare verde (n.a de la 1 iulie 2020 va avea culoare albă), această identificare fiind utilizată în toate statele membre ale Spațiului Economic European.
- Un document de asigurare Carte Verde este valabil pe teritoriul statelor ale căror simboluri nu sunt barate/tăiate cu ”X” pe formularul documentului.
- În cazul în care aveți încheiată o asigurare RCA, pe perioada valabilității acelei asigurări aveți în mod automat și o asigurare Carte Verde valabilă pentru teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene precum și pentru teritoriul Islandei, Norvegiei, Liechtenstein, Elveției și Serbiei fără a plăti nici o primă de asigurare suplimentară. Unele societăți de asigurare oferă acoperire prin documentul Carte Verde pe care vi-l eliberează odată cu asigurarea RCA și pentru alte state, deși nu sunt obligate să facă acest lucru.
- Atunci când doriți să circulați cu vehiculul într-o altă țară decât cele enumerate mai sus (de exemplu, Moldova, Turcia, Rusia, Ucraina, Albania etc.) și chiar și în cazul în care doriți doar să tranzitați o astfel de țară, verificați în prealabil ca simbolul țării respective să nu fie barat/tăiat pe documentul de asigurare Carte Verde pe care l-ați primit atunci când ați încheiat asigurarea RCA.
- Dacă simbolul țării care vă interesază este barat/tăiat, atunci va trebui să încheiați la un asigurător din România o asigurare Carte Verde distinctă față de asigurarea RCA pe care o dețineți, care să fie valabilă în acea țară pe perioada deplasării. În caz contrar, la granița acelei țări va trebui să cumpărați o asigurare de frontieră valabilă doar pentru acea țară.
- Dacă nu dețineți o asigurare valabilă atunci când circulați cu vehiculul pe teritoriul unui alt stat, riscați să fiți sancționat conform legii din statul respectiv, iar în cazul în care produceți un accident veți fi obligat să suportați contravaloarea pagubelor produse.


BAAR este asociația profesională a societăților de asigurare care pot practica, pe teritoriul României, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidentede vehicule și de tramvaie (RCA).

Sursa: HotNews.ro

Nessun commento:

Posta un commento