La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 8 luglio 2020

România la a III-a ediție a proiectului “Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei”


România la cea de-a III-a ediție a proiectului 

“Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei”

Joi, 9 iulie 2020, ora 13:00, în cadrul proiectului Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei (Europa într-un cerc literar. Întâlniri cu scriitori europeni contemporani) – realizat de Biblioteca Europeană din Roma în parteneriat cu cluster EUNIC Roma – Accademia di Romania in Roma în parteneriat cu Concursul Literar Național “Lingua Madre” din Torino va prezenta pe pagina de Facebook a instituției https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/, nuvela L’altra forma dell’amore de Corina Ardelean, câștigătoarea Premiului Special Slow Food-Terra Madre în cadrul celei de-a XV-a ediții a Concursului Literar Național“Lingua Madre” - Salonul Internațional de Carte de la Torino 2020. Alături de autoare va vorbi Daniela Finocchi, inițiatoarea și coordonatoarea Concursului.

Europa într-un cerc literar. Întâlniri cu scriitori europeni contemporani este un proiect ce prezintă o serie de scriitori din diferite țări europene. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 25 iunie – 19 noiembrie 2020 și va prezenta – în mod virtual pe propriile pagini de Facebook – scriitori din 11 țări europene: Austria cu Franzobel (Forumul Austriac de Cultură din Roma), Bulgaria cu Ina Vălčanova (Institutul Bulgar de Cultură din Roma), Elveția cu Matteo Terzaghi (Institutul de Cultură Elvețian din Roma), Germania cu Jana Revedin (Goethe-Institut din Roma), Italia cu Paolo di Stefano (Biblioteca Europeană din Roma), Polonia cu Witold Szablowski (Institutul Polonez de Cultură din Roma), Portugalia cu Josè Luis Peixoto (Ambasada Portugaliei înItalia și Institutul Camões din Roma), Republica Cehă cu Sylvie Richterová (Centrul Ceh de Cultură din Roma), România cu Corina Ardelean (Accademia di Romania in Roma), Slovacia cu Svetlana Žuchová (Institutul Slovac de Cultură din Roma) și Spania cu Nacho Carretero (Institutul Cervantes din Roma).

Pentru mai multe informații: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/europa-in-circolo-incontri-con-scrittori-europei-contemporanei/25587

***

Corina Ardelean s-a născut în 1970 în Șimleu Silvaniei. Este căsătorită, are doi copii și locuiește în apropierea orașului Verona. De câțiva ani a început să dea glas pasiunii sale: scrisul. Scrie în italiană, a publicat prima sa carte Parfumul amintirilor înghețate (Vocifuoriscena) în 2017, iar în 2018 a publicat un nou roman, Melastalgia. În 2019 se numără printre finaliștii concursului „Torneo letterario Io Scrittore”. Cu povestea L’altra forma dell’amore, a câștigat premiul special Slow Food-Terra Madre în cadrul celei de-a XV-a ediții a Concursului literar național Lingua Madre din Torino, cu următoarea motivație: „Este ușor să te identifici în istoria Corinei. O de viaţă alcătuită din mirosuri, imagini și senzații, combinată cu măiestrie și simplitate. Descrierile detaliate ale felurilor de mâncare, precum și pregătirea acestora, evocă intimitatea bucătăriei și a relațiilor de familie care se manifestă odată în plus acolo, stimulând empatia cititorului cu personajele. Mâncarea este confirmată a fi un element definitoriu al povestirii autoarei, ajutând-o să păşească înapoi pe urmele amintirilor, fie că este vorba despre episoade scurte trăite între pereții casei, fie de momente din istoria orașului său natal. Ironică și spontană, autoarea conduce apoi publicul să exploreze împreună o parte din lumea ei, fiind conștientă că uneori tocmai micile ritualuri culinare sunt cele care dezvăluie sentimente și emoții".

-----------------------------

La Romania alla 3° edizione del progetto

Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei

Giovedì, 9 luglio 2020, ore 13:00, nell’ambito del progetto Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei – realizzato dalla Biblioteca Europea di Roma in partenariato con il cluster EUNIC Roma – l’Accademia di Romania in Roma in partenariato con il Concorso Letterario Nazionale “Lingua Madre” di Torino presenterà sulla pagina Facebook dell’istituzione (https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/), il racconto L’altra forma dell’amore di Corina Ardelean, vincitrice del Premio Speciale Slow Food-Terra Madre nell’ambito della XV-ma edizione del Concorso Letterario Nazionale “Lingua Madre” al Salone Internazionale del Libro di Torino 2020. Oltre all’autrice, interverrà la dottoressa Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile del Concorso.

Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei è un progetto che presenta una serie di scrittori provenienti da vari paesi europei. L’edizione di quest’anno si svolgerà nel periodo 25 giugno - 19 novembre 2020 e presenterà – in modo virtuale sulle proprie pagine Facebook – autori provenienti da undici paesi europei: Austria con Franzobel (Forum Austriaco di Cultura di Roma), Bulgaria con Ina Vălčanova (Istituto Bulgaro di Cultura di Roma), Germania con Jana Revedin (Goethe-Institut di Roma), Italia con Paolo di Stefano (Biblioteca Europea di Roma), Polonia con Witold Szablowski (Istituto Polaccodi Roma), Portogallo con Josè Luis Peixoto (Ambasciata del Portogallo in Italia e Instituto Camões di Roma), Repubblica Ceca con Sylvie Richterová (Centro Ceco di Roma), Romania con Corina Ardelean (Accademia di Romania in Roma), Slovacchia con Svetlana Žuchová (Istituto Slovacco di Roma), Spagna con Nacho Carretero (Instituto Cervantes di Roma) e Svizzera con Matteo Terzaghi (Istituto Svizzero di Roma).

Per ulteriori informazioni: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/europa-in-circolo-incontri-con-scrittori-europei-contemporanei/25587

***

Corina Ardelean nasce nel 1970 in Romania. È sposata, ha due figli, uno di venticinque anni che vive attualmente in Australia e uno di nove anni, che abita con lei e il marito in un paesino nelle colline di Verona. Da qualche anno ha iniziato a dare voce alla sua passione: la scrittura. Scrive in italiano, ha pubblicato il suo primo libro Il profumo dei ricordi ghiacciati (Vocifuoriscena) nel 2017. Nel 2018 pubblica un nuovo romanzo, Melastalgia, e nel 2019 arriva finalista al “Torneo letterario Io Scrittore”. Con L’altra forma dell’amore, ha vinto il Premio Speciale Slow Food-Terra Madre della XV edizione del Concorso letterario nazionale Lingua Madre, con la seguente motivazione: «E’ facile identificarsi nella storia di Corina. Uno spaccato di vita quotidiana, fatto di odori, immagini e sensazioni, combinati con padronanza e semplicità. Le dettagliate descrizioni dei piatti, così come della loro preparazione, rievocano l’intimità della cucina e delle relazioni familiari che da essa derivano, stimolando l’empatia del lettore nei confronti dei personaggi. Il cibo si conferma essere un elemento caratterizzante del racconto dell’autrice, aiutandola a ripercorrere le tappe della propria memoria, siano esse brevi ricordi vissuti tra le mura domestiche o episodi di storia del paese natale. Ironica e spontanea, l’autrice conduce quindi il pubblico a esplorare insieme una parte del suo mondo, con la consapevolezza che a volte sono proprio i piccoli rituali culinari a rivelare sentimenti ed emozioni».Nessun commento:

Posta un commento