La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 29 dicembre 2020

Acordul de Mediere în procesul de divorțAcordul de Mediere în procesul de divorț este înțelegerea cu privire la modul de soluţionare a cererii de divorț.

Divorţ̦ul,o acţiune personală care priveşte statutul persoanei, nu poate face obiectul medierii potrivit art. 2 (4) din Legea medierii nr.192/2006.

 

Însă înţ̦elegerea soților într-un acord de mediere ce are ca obiect divorțul prin acord poate privi:

 

 

1. tipul cererii de divort (din culpa comuna, exclusiva sau prin acord),

2. cererile accesorii divorțului, 

3. efectele divorțului între soți,

4. situația copiilor minori ai acestora.

 

 În astfel de cazuri, Instanța este sesizată de intenția soților de a divorța prin cererea de desfacere a căsătoriei care poate fi depusă și semnată de către un mandatar comun al soților (împuternicit prin procura autentificată la Consulat). 

 

Acordul de mediere depus la dosar va consemna înţ̦elegerea soți pe capetele de cerere accesorii și va fi inserat de către Instanța în dispozitivul hotă̆rârii.

 

Mai mult, în cadrul art. 64 alin. (1)  și (11) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se prevăd limitativ neînțelegerile dintre soți care pot fi soluţionate prin mediere, respectiv:

 

1) continuarea căsătoriei sau modalitatea de desfacere a căsătoriei (prin acord, culpă comună sau culpă exclusivă a unuia dintre soți)

2) partajul de bunuri comune;

3) numele ce îl va purta fiecare,

4) dacă există copii minori, se poate decide asupra autorităţii părinteşți, locuinţa copiilor şi contribuţia părinţilor la cheltuielile de creş̦tere, educare, învăţătură şi pregătire profesională̆ a acestora 

5) orice alte neînţ̦elegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii. 

 

În acest ultim caz, Instanţa va trebui să verifice respectarea interesului superior al copiilor şi în acest sens, va trebui să̆ administreze probatoriul necesar pentru a dispune (art. 263 C. civ.). 

Așteptăm întrebările voastre la adresa: mediator.cristinatutu@gmail.com .

 

Autor: Mediator Cristina Tutu

29-12-2020

 

Sursa: Legea nr. 192/2006 privind medierea cu modificările şi completările ulterioare

Foto: Consiliul de Mediere

Nessun commento:

Posta un commento