La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 29 gennaio 2021

Autorizaţia pentru încheierea căsătoriei - Nulla osta al matrimonio

Cetăţenii români care doresc să se căsătorească în Italia pot obţine autorizaţia pentru încheierea căsătoriei (Nulla osta al matrimonio) la Consulatul României din Italia.

Documente necesare în original și fotocopie:

-  paşaport românesc sau carte de identitate valabil

-  certificatul de naştere românesc


- pentru cetațenii români văduvi - certificatul de căsătorie românesc și certificatul de deces al soțului/ soției. Dacă soțul decedat nu a fost cetățean român, înscrierea în certificatul românesc de naștere/ căsătorie a mențiunii de încetare a căsătoriei prin decesul soțului;

 

- pentru cetățenii români divorțați - sentința de divorț pronunțată/ recunoscută în România cu mentiunea definitivă și irevocabilă sau ramasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15.02.2013;

 

- cartea de identitate italiană sau dovada rezidenței actuale în Italia,

-fotocopia doar! a unui un document de identitate al viitoarei/ viitorului soţii/ soț - carte de identitate/ pașaport românesc (dacă este cetățean român) sau pașaport (dacă nu este cetățean român); pentru cetățenii italieni sunt acceptate și cărțile de identitate emise de autoritățile italiene.

 

Este necesară numai prezența cetățeanului român care solicită nulla osta al matrimonio

În cazul în care ambii soți sunt cetățeni români, fiecare dintre ei trebuie să solicite în original  și fotocopie nulla osta al matrimonio.

 

Nulla osta al matrimonio se eliberează în ziua în care se depun actele, pe loc.

Valabilitate: 6 luni

Taxa consulară: GRATUIT

  • După efectuarea căsătoriei, aceasta trebuie transcrisă/ înscrisă în registrele de stare civilă române, în vederea obținerii unui certificat de căsătorie românesc. 
  • Înscrierea/ transcrierea se poate face fie la Consulat, fie în România, la primăria ultimului domiciliu al solicitantului (personal sau prin procură autentificată la Consulat). 
  • Dacă ați mai fost căsătorit/ă în străinătate, va trebui să procedați, mai întâi, la recunoașterea căsătoriei și divorțului în România. 
  • Dacă sunteți văduv/ă și fostul soț a fost cetățean străin, trebuie să procedați, mai întâi, la înscrierea în certificatul dvs. de naștere/căsătorie a mențiunii de încetare a căsătoriei prin decesul soțului. 

 Sursa: Mae

 

 

Nessun commento:

Posta un commento