La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 17 gennaio 2021

Medierea în Italia şi în România. Tipuri de Mediere

Medierea există în Italia şi în România, ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei persoane neutre şi imparţiale, specializate, în calitate de Mediator, în condiţii de confidenţialitate şi având liberul consimțământ al părţilor. 


În România, cadrul legal este stabilit de Legea nr. 192/2006, iar în Italia, Decretul legislativ nr. 28/ 4 martie 2010, existând asemănări între cele acte normative. Medierea, creată cu scopul de a reduce povara exorbitantă a litigiilor aflate pe rolul instanțelor, oferă cetățenilor, întreprinderilor, organismelor publice și private un instrument capabil să rezolve disputele rapid.

Procedura de mediere nu poate dura mai mult de trei luni, iar acordul la care se ajunge este imediat executabil și economic, costurile fiind mult mai mici decât cele prevăzute dacă litigiul ar trece prin instanțe.


Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, să faciliteze comunicarea si negocierea, dar şi să ajute la obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

 

În ce constă procesul de mediere? Atât în Italia si în România, initial este parcurs cazul de către Mediatorul, care va stabili strategia cea mai potrivită pentru a asigura respectarea drepturilor fiecărei părţi implicate. La cerere vor putea avea organizate şi sesiuni separate cu fiecare parte.

După informarea părţilor cu privire la avantajele medierii se parcurg regulilor medierii şi se va incheia contractul de mediere.

Ulterior, prin dialog constructiv vor putea fi identificate problemele şi poziţiile iniţiale ale părţilor.

Mediatorul va adresa întrebări pentru a explora interesele şi nevoile părţilor. Pe baza concluziilor sale, vor fi putea fi generate opţiuni, identificată şi selectată soluţia optimă.

Mediere este finalizată o dată cu Încheierea Acordului de mediere redactat de catre Mediator şi semnat de ambele părţi.


Rezultele Acordului de Mediere spre care părţile tind sunt: retragerea plângerii prealabile sau Impăcarea. Acordul de Mediere va împiedica începerea sau continuarea procesului penal cu efecte în procesul civil & penal. În faza de judecată, instanța va lua act de Acordul de Mediere si va putea achita inculpatul, iar in faza de urmărire penală, procurorul poate opri procedurile penale, daca legea prevede această opţiune. Acordul va putea fi validat prin autentificare la notar sau direct în instanță.

 

Medierea este obligatorie în Italia în anumite cauze, precum cele de natură civilă, ce țin de  moșteniri, dreptul familiei, contracte, despăgubiri pentru daune care decurg din răspunderea medicală sau din cazuri de defăimare de către presă sau prin alte mijloace de comunicare și publicitate, etc. Inainte de a întreprinde acțiuni în justiție, părților li se cere, sub sancțiunea inadmisibilității cererii judiciare, să încerce să ajungă la un acord de mediere. 


Si în România este prevăzută obligativitatea medierii. În alte cazuri, Medierea se poate realiza la cererea părţilor, instanța luând act de Acordul de Mediere dintre persoanele implicate. Se poate realiza Medierea în urm. situatii:

1.         Materie civilă: unde există obligația de a face, pretenții, revendicare,grănițuire, succesiuni, etc.

2.         Dreptul familiei: divorţ, partajul bunurilor, exercitiul drepturilor părintești, stabilirea

domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, etc.

3.         Dreptul comercial: interpretarea, executarea, rezilierea contractelor, somatii de

plata, etc.

4.         Protecţia consumatorului,

5.         Litigii la locul de muncă;

6.         Materie penală.


În Italia, Mediatorul poate fi cultural, cu rol în integrarea străinului pe teritoriul Italiei sau Mediatore Forense, Mediatorul civil / comercial / penal care ajută la soluționarea speței legale, iar în România, se regăsește profesia Mediatorului sanitarpersoana care mijlocește relația dintre persoanele vulnerabile și autoritățile locale sanitare și instituțiile de protecție socială și  mediatorul pentru cauze juridice sau alte negocieri. 

 

Pentru mai multe informatii:

Web : www.justitiesimediere.blogspot.com

 


Mediator Loredana Anton

E-mail: antonloredanacristina@gmail.com 


Mediator Cristina Tutu

E-mail: mediator.cristinatutu@gmail.com

 

Foto: Mediator Loredan Anton


17/01/2021

Nessun commento:

Posta un commento