La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 28 febbraio 2021

Proiectul bugetului Municipiului Iași pe anul 2021

Proiectul bugetului Municipiului Iași pe anul 2021
Primăria Municipiului Iași organizează o nouă consultare publică în vederea elaborării proiectului bugetului local pe anul 2021.

 

Credem într-un parteneriat real între Primărie și Dumneavoastră, prin care să fiți cu adevărat consultați și implicați în procesul de luare a deciziei publice! Propunerile Dumneavoastră vor fi analizate, centralizate, evaluate și incluse în proiectul bugetului Municipiului Iași, care va fi supus dezbaterii publice și, ulterior, aprobării Consiliului Local.

 

Pentru a face sugestii sau propuneri vă rugăm să completați chestionarul din linkul următor: https://bit.ly/3tM0YmA

 

Pe lângă completarea acestui chestionar, până pe 15 martie 2021 puteți trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Iaşi, cod 700064, sau pe e-mail la adresa informatii@primaria-iasi.ro.

 

      

 


 

 

 

Cuvinte alese și oferite în dar de personalități ale culturii române


„Cuvinte alese și oferite în dar de personalități ale culturii române” este un eveniment online realizat exclusiv cu ocazia sărbătoririi zilei de Mărțișor și dedicat publicului din Italia, un proiect lansat de Accademia di Romania in Roma, care constă în realizarea și publicarea unei colecții de 30 de „cărți poștale digitale” semnate de personalități ale culturii române. 

    Printre personalitățile care au acceptat invitația Accademia di Romania se numără: Gabriel Bebeșelea (dirijor), Marius Bizău (actor), Ana Blandiana (poetă), Doina Botez (artist plastic), Ștefan Cazacu (violoncelist), Gigi Căciuleanu (coregraf și dansator), Mircea Cărtărescu (scriitor), Dana Ciocârlie (pianistă), Chris Simion-Mercurian (scriitoare, regizor de teatru), Andra Clițan (designer), Denisa Comănescu (poetă), Comunitatea La Blouse RoumaineSuzana Dan (artist plastic), Ruxandra Donose (mezzosoprană), Constantin Flondor (pictor), Diana Brohnstedt Gavrilaș (artist plastic), Iulia Gorneanu (stilist), Ramona Horvath (pianistă de jazz), Teodor Ilincăi (tenor), Matei Ioachimescu (flautist), Maia Morgenstern (actriță), Marta Petreu (poetă), Alexandru Rădvan (artist plastic), Doina Ruști (scriitoare), Octavian Soviany (poet, prozator și critic literar), Corneliu Ulici (actor), Rodica Vica (soprană), Matei Vișniec (poet și dramaturg), Bogdan Vlăduță (artist plastic), Marin și Victoria Zidaru (artiști plastici).

 

Cele 30 de personalități, care activează în domenii diverse (artă, muzică, film, teatru și literatură), au acceptat invitația Accademia di Romania de a participa la această inițiativă și vor oferi publicului, în loc de obiecte cu șnur alb si roșu, cuvinte care sa aducă speranță, energie primăvăratică si bucurie.

 

Albumul Accademia di Romania #cuvântdemărțișor este un Jurnal virtual care va fi publicat pe pagina de Facebook si pe site-ul ICR, un gest simbolic, constând într-o serie de 30 de imagini în care se vor evidenția cuvintele simbol de mărțișor însoțite de o motivație a alegerii acestora, o frază sau un link la o creație artistică sau o scurtă interpretare.

 

În contextul actual în care este dificil să oferim un mărțișor legat cu fir împletit roșu și alb, așa cum spune tradiția, ne propunem să oferim publicului prin limbaj vizual, o colecție de cuvinte alese, care sa însumeze ceea ce mărțișorul este: dincolo de legende și simbolistică, un gest simplu și curat care vestește sosirea primăverii și inspiră renaștere.

 

Evenimentul va fi însoțit de htagul #cuvântdemărțișor și se va desfășura online, în intervalul 1-8 martie, pe paginile de Facebook și Instagram ale Academia di Romania in Roma. Cărțile poștale vor fi distribuite pe rețelele sociale zilnic în intervalul menționat și vor fi ulterior încărcate pe site-ul ICR într-un album digital pentru a putea fi accesat cu ușurință de public.  

 

Informații despre personalitățile invitate:


Gabriel Bebeșeleahttps://www.gabrielbebeselea.com/

Mariu Bizăuhttp://mariusbizau.com/

Ana Blandianahttps://humanitas.ro/autori/ana-blandiana

Doina Botezhttps://www.doinabotez.eu/

Ștefan Cazacuhttp://stefancazacu.com/biografie.html

Gigi Căciuleanuhttps://www.tnb.ro/ro/gigi-caciuleanu

Mircea Cărtărescuhttps://humanitas.ro/autori/mircea-cartarescu

Dana Ciocârliewww.danaciocarlie.com

Chris Simion-Mercurianhttps://www.facebook.com/Chris-Simion-Theatre-More-176806075765628/

Andra Clițanhttps://ma-ra-mi.com/

Denisa Comănescuhttps://humanitas.ro/autori/denisa-comanescu

Comunitatea La Blouse Roumaine: https://lablouseroumaine.io/

Suzana Danhttps://www.hartgallery.ro/artists/suzana-dan-32

Ruxandra Donosehttp://www.ruxandradonose.com/index.php

Constantin Flondor: https://www.wikiart.org/en/constantin-flondor

Diana Brohnstedt Gavrilașhttps://www.saatchiart.com/account/profile/1067048

Iulia Gorneanuhttps://iuliagorneanu.ro/

Ramona Horvathhttps://www.ramonahorvath.com/

Teodor Ilincăihttp://www.teodorilincai.com/index.php/en/

Matei Ioachimescuhttps://www.mateiioachimescu.com/

Maia Morgensternhttps://www.imdb.com/name/nm0411581/

Marta Petreuhttps://www.polirom.ro/carti/-/carte/7248

Alexandru Rădvanhttp://anaidartgallery.com/alexandru-radvan

Doina Ruștihttps://doinarusti.ro/despre.html

Octavian Sovianyhttps://octaviansoviany.wordpress.com/

Corneliu Ulicihttps://www.imdb.com/name/nm4353483/

Rodica Vicahttp://www.rodicavica.com/

Matei Vișniechttps://humanitas.ro/autori/matei-visniec

Bogdan Vlăduțăhttps://vladuta.ro/

Marin și Victoria Zidaruhttps://vimeo.com/164373481


Sursa: Accademia di Romania in Roma

Comunicat de presă

#CUVÂNTDEMĂRȚIȘOR Cuvinte alese și oferite în dar de personalități ale culturii române

Lansare 1 martie 2021

Proiect desfășurat online în intervalul 1-8 martie 2021

 

 

 

 

 

 

#CUVÂNT DE MĂRȚIȘOR 1 - 8 martie

 La tradizione del Mărțișor risale a tempi immemori, la sua origine essendo identificata al tempo degli antichi traci. Si tratta di un piccolo oggetto portafortuna legato a un doppio filo di cotone o di seta, bianco e rosso, intrecciato. 

La tradizione vuole che la persona che porta addosso il “mărțișor” sia protetta dai pericoli e stia sana e salva per tutto l’anno. Può essere indossato al polso, intorno al collo o sul risvolto del cappotto, facendosi vedere e apprezzare da tutti. Uno dei più famosi messaggeri della primavera, il “mărțișor” sta a simboleggiare la rinascita, la purezza e l’amore. 

Lo sforzo e l’attenzione riposte nella sua creazione lo nobilitano e gli danno significato. Dal 2017, le pratiche culturali associate al 1° Marzo sono incluse nel Patrimonio mondiale UNESCO, grazie allo sforzo condiviso e alla collaborazione di una serie dei paesi, compresa la Romania.


 

"Parole scelte e offerte in dono da personalità della cultura romena" è un evento online presentato dall'Accademia di Romania in Roma e realizzato esclusivamente in occasione della Giornata del Mărțișor, dedicato al pubblico d’Italia. 

Si tratta della creazione e la pubblicazione da una raccolta di 30 "cartoline digitali" firmate da personalità della cultura romena. Tra le personalità che hanno accettato l'invito dell'Accademia di Romania ci sono: Gabriel Bebeșelea (direttore d’orchestra), Marius Bizău (attore), Ana Blandiana (poetessa), Doina Botez (artista viziva), Ștefan Cazacu (violoncellista), Gigi Căciuleanu (coreografo), Mircea Cărtărescu (scrittore), Dana Ciocârlie (pianista), Chris Simion-Mercurian (scrittirice, regista), Andra Clițan (designer), Denisa Comănescu (poetessa), la Comunità “La Blouse Roumaine”, Suzana Dan (artista visivo), Ruxandra Donose (mezzosoprano), Constantin Flondor (pittore), Diana Brohnstedt Gavrilaș (artista visivo), Iulia Gorneanu (stilista), Ramona Horvath (pianista di jazz), Teodor Ilincăi (tenore), Matei Ioachimescu (flautista), Maia Morgenstern (attrice), Marta Petreu (poetessa), Alexandru Rădvan (artista visivo), Doina Ruști (scrittrice), Octavian Soviany (poeta, narratore e critico letterario), Corneliu Ulici (attore), Rodica Vica (soprano), Matei Vișniec (poeta e drammaturgo), Bogdan Vlăduță (artista visivo), Marin e Victoria Zidaru (artisti plastici).

 

Le 30 personalità, che operano in vari settori della cultura (arte, musica, cinema, teatro e letteratura), hanno accettato l'invito dell'Accademia di Romania di partecipare a questa iniziativa e offriranno al pubblico, al posto di oggetti con filo bianco e rosso, parole per portare speranza, energia primaverile e gioia.

 

L'album Accademia di Romania #cuvântdemărțișor è un Diario virtuale che verrà pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito dell’Istituto Culturale Romeno, un gesto simbolico, costituito da una serie di 30 immagini in cui le parole-simbolo scelte dalle personalità verranno accompagnate da una motivazione a loro scelta o da una testimonianza artistica, che si tratti di una frase o un collegamento a una creazione o interpretazione artistica.

 

Nell contesto attuale in cui è difficile regalare un mărțișor legato con filo intrecciato rosso e bianco, come vuole la tradizione romena, ci proponiamo di offrire al pubblico, attraverso il linguaggio visivo, una raccolta di parole scelte, per riassumere cos'è il mărțișor: al di là delle leggende e del simbolismo, un gesto semplice e sincero che annuncia l'arrivo della primavera e il ritorno alla vitalità.

 

L'evento sarà accompagnato dall'hashtag #cuvântdemărțișor e si svolgerà online, dall'1° all'8 marzo, sulle pagine Facebook e Instagram dell'Accademia di Romania in Roma. Le cartoline saranno distribuite quotidianamente sui social network durante il suddetto intervallo e verranno successivamente caricate sul sito ICR in un album digitale, in modo che possano essere facilmente consultate dal pubblico.


Fonte: ICR

Bonus 2021 bollette luce e gas: a chi spetta e come si ottiene

Bonus sociali con sconto per le bollette di acqua, luce e gas. Scatta il riconoscimento automatico per le famiglie in stato di disagio economico, con Isee non superiore a 8.265 euro. Il meccanismo ha validità dal 1° gennaio 2021.

 

Lo segnala l'Arera precisando che da quest’anno basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini dell’Isee, per ottenere la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e acqua.

 

Questo consentirà di garantire le agevolazioni alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto e "superare il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari" sottolinea l'Autorità per l'energia.

 

Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione. La data di effettiva erogazione dipende dal tipo di bonus. Nella fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all’ammissione alle agevolazioni (bonus 2021) saranno avviate a luglio, per permettere la piena funzionalità delle procedure.


L’Autorità - la cui deliberazione tiene conto delle osservazioni contenute nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali - ha definito le modalità di erogazione che dovranno essere applicate dagli operatori per garantire il riconoscimento agli aventi diritto, anche di eventuali quote di bonus 2021 maturate nei mesi precedenti. 


Per il bonus elettrico legato al disagio fisico, cioè la riduzione per quei soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si dovrà continuare a presentare la richiesta presso i Comuni o i Caf abilitati.

 

Fino al 2020, per ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare domanda al Comune di residenza o al Caf allegando la documentazione richiesta. Da oggi basta presentare ogni anno la Dsu necessaria per ottenere la certificazione dell’Isee e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l’Inps invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (Sii), la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio.

 

Attraverso l’incrocio dei dati trasmessi dall’Inps al Sii, di quelli contenuti nel Sii e nelle banche dati dei gestori idrici e all’esito positivo delle verifiche di ammissibilità definite dall'Autorità, saranno automaticamente individuate le forniture dirette (individuali) da agevolare ed erogati i bonus a chi ne ha diritto. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza, sottolinea la nota.


Fonte: ADNkronos

lunedì 22 febbraio 2021

Teatrul Elisabeta din Bucuresti incepe un nou capitol si lanseaza, incepand cu luna martie, o stagiune online

Teatrul Elisabeta din Bucuresti incepe un nou capitol si lanseaza, incepand cu luna martie, o stagiune online, in care spectatorii vor avea ocazia sa vada cateva dintre productiile sale de succes. 


In parteneriat cu platforma romaneasca online Cineclic.ro, care ofera spre vizionare filme si seriale exclusiv romanesti, oferim tuturor iubitorilor de teatru sansa de a se bucura din confortul propriei case de unele dintre cele mai iubite comedii.
Stagiunea online se adreseaza romanilor de pretutindeni. De la bucurestenii care ne-au trecut pragul la sediu, la cei pe care i-am vizitat noi in deplasarile din tara, si pana la cei aflati la sute sau mii de kilometri distanta de casa. Pentru a ajunge in casele cator mai multi români, apelam la dumnevoastra si la comunitatea dumnevoastra pentru a ne ajuta in promovarea spectacolelor.Premiera va avea loc vineri, 12 martie, incepand cu ora 20:00 (GMT+2), cand lansam pe platforma Cineclic comedia Dezbraca-te, vreau sa-ti vorbesc! in format UltraHD, disponibila pentru numai 48h! 
Aceasta comedie fenomen s-a jucat, de la premiera si pana acum, doar cu casa inchisa. Valoarea biletului este de 8 euro (39 lei), iar in costul acesta includem materale care vor aparea exclusiv pe platforma Cineclic – interviuri cu actorii, imagini din culise si multe altele. 
Biletele pot fi achizitiona de pe platforma http://www.cineclic.ro sau http://www.teatrulelisabeta.ro. Intrucat este o perioada dificila nu doar pentru teatru ca institutie, ci si pentru actori, cu fiecare bilet vandut contribuim la sustinerea tinerelor talente: 1 euro din valoarea fiecarui bilet va merge catre cei mai tineri dintre actorii nostri.

 

Comedia „Dezbraca-te, vreau sa-ti vorbesc!”, in regia lui Serban Puiu, ii aduce pe ecranele pe actorii Andreas Petrescu, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimisi, Maria Buza, Anca Dinicu si Marcelo Cobzariu. Crezand ca sotia lui, Jacqueline, va fi plecata pe perioada weekendului, Robert, unul dintre protagonistii piesei, pune la cale un rendez-vous romantic cu amanta lui, Suzanne. 

Angajeaza o bucatareasa iscusita sa le prepare bucate alese si, drept alibiul perfect, il invita si pe amicul sau Bernard. 

Marea sa dezamagire vine in momentul in care afla ca sotia lui se hotaraste sa ramana acasa. 

Se dovedeste ca si ea, la randul ei, traieste o intensa poveste de amor cu nimeni altul decat „alibiul”, adica Bernard. Cu toate rasturnarile de situatie si quiproquo-urile, piesa ajunge sa aiba mai multe intorsaturi decat un tirbuson.


Mai multe informatii despre spectacolul cu care dam startul stagiunii online gasiti pe site-ul nostru: https://bit.ly/3jGtCRx

 


domenica 21 febbraio 2021

Il „DRAGOBETE” e il „MĂRȚIȘOR”

 Il „DRAGOBETE” e il „MĂRȚIȘOR” celebrati on-line dall’Accademia di Romania in Roma

 


Per la doppia celebrazione della Festa degli Innamorati – una ricorrenza popolare nota in Romania con il nome di Dragobete, festeggiata ogni anno il 24 febbraio – e della Festa della Primavera nota sotto il nome di Mărțișor, ricorrente ogni anno il 1° marzo, l’Accademia di Romania in Roma e il Museo Nazionale del Villaggio„Dimitrie Gusti” di Bucarest presenteranno on-line, sulla pagina de Facebook dell’Accademia di Romania in Roma,  dei documentari sulle tradizioni e i costumi attinenti a queste due date significative nel calendario popolare romeno. 

Infatti, mercoledì 24 febbraio 2021, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania), verrà presentato un filmato dedicato alla festa dell’amore „Dragobete”, mentre lunedì, 1° marzo 2021, ore 15:00, (ore 16:00 in Romania), avrà luogo la presentazione del film dedicato ai riti e costumi praticati in occasione dell’arrivo della primavera e alla celebrazione del „Mărțișor” in diversi paesi che hanno in comune questa festa della primavera.

 


„Chi è, poi, questo Dragobete che si contende il mese di febbraio con un santo meno noto a noi romeni, ma di grande notorietà nel mondo americano? 

Viene celebrato il 24 febbraio, data segnata nel calendario popolare come la Giornata degli Innamorati, ovvero “Testa di primavera”, con untermine utilizzato con doppio senso: quello di inizio della primavera, riferito alla cultura popolare legata ai ritmi della natura e quello che si rifà invece al calendario religioso cristiano che associa al giorno del 24 febbraio il primo e il secondo ritrovamento della testa di San Giovanni Battista. 

Il “Dragobete” è piuttosto radicato nella tradizione delle antiche divinità dell’amore: un uomo bello, affascinante e irresistibile, una specie di Hyperion con “una chioma lunga e nera» che si manifesta per tormentare i sogni degli innamorati all’inizio della primavera, quando la natura si risveglia, l’orso esce dalla tana alla ricerca della sua femmina, gli uccelli sono pronti a farsi il nido; e l’uomo doveva, a suo turno, condividere la gioia della vita rinata dall’oscurità e dalla sterilità invernale. 

Entità mitologica simile a Cupido, Dragobete si inserisce nella lunga schiera delle divinità pagane che popolano lo spazio balcanico e danubiano-pontico, dove veniva riverito come protettore degli animali, ma anche dell’amore di quelli che si incontrano e si fidanzano, così come gli uccelli «si fidanzano» in questo giorno. Nel giorno dedicato a Dragobete, nei villaggi romeni veniva praticata tutt’una serie di riti legati non solo all’amore e alla fertilità, ma anche alla guarigione e alla rinascita grazie al potere della natura e delle piante. Sicché veniva detto che chiunque partecipasse a questa celebrazione sarebbe stato protetto dalle malattie lungo l’anno, e soprattutto dalla febbre, e che il Dragobete aiutasse i contadini operosi ad avere un anno di raccolti abbondanti”.

 

Prof. assoc. dr. Paula Popoiu

 

Direttrice Museo Nazionale del Villaggio„Dimitrie Gusti”

 

La tradizione del Mărțișor risale a tempi immemori, la sua origine essendo identificata al tempo degli antichi traci. Si tratta di un piccolo oggetto portafortuna legato a un doppio filo di cotone o di seta, bianco e rosso, intrecciato. La tradizione vuole che la persona che porta addosso il “mărțișor” sia protetta dai pericoli e stia sana e salva per tutto l’anno. Può essere indossato al polso, intorno al collo o sul risvolto del cappotto, facendosi vedere e apprezzare da tutti. Forse è meno noto, invece, il fatto che in alcune parti del paese questi “mărțișor” vengono regalati anche agli uomini. Uno dei più famosi messaggeri della primavera, il “mărțișor” sta a simboleggiare la rinascita, la purezza e l’amore. Lo sforzo e l’attenzione riposte nella sua creazione lo nobilitano e gli danno significato. Dal 2017, le pratiche culturali associate al 1° Marzo sono incluse nel Patrimonio mondiale UNESCO, grazie allo sforzo condiviso e alla collaborazione di una serie dei paesi: Romania, Bulgaria, Repubblica della Macedonia del Nord e Repubblica Moldova.

 

Fonte: ICR 

sabato 20 febbraio 2021

Da mediatore culturale a imprenditore del kebab: “L’integrazione si conquista”

Da mediatore culturale a “imperatore” del kebab. È una storia d’integrazione quella dell’imprenditore Mohammad Nasir, originario del Pakistan, che vive in Italia da oltre vent’anni. “La buona volontà è l’ingrediente principale per inserirsi in un altro Paese, tra il sogno di un futuro migliore e la realtà vissuta da un immigrato”. Dopo un’esperienza come traduttore per la questura e il tribunale di Piacenza, oggi Nasir gestisce diversi negozi di kebab nella nostra città: “Mi sono rimboccato le maniche, senza mai fermarmi. Questa è l’essenza dell’integrazione”.


“Nel 1998 – racconta il 49enne – arrivai in Italia con un visto turistico. Ero molto giovane. Proprio come altri pachistani, volevo migliorare la mia condizione di vita, non certo delinquere o disturbare la popolazione. Desideravo trovare un lavoro e mettermi in gioco. Si pensa di venire in Europa e trovare tutto pronto, perfetto. Non è così. La buona volontà è fondamentale”.

 

“All’inizio vivevo a Brescia – prosegue Nasir – dove frequentavo un corso di informatica e alberghiera in una scuola salesiana. Lì, nel frattempo, trovai lavoro come portiere d’albergo. Facevo anche volontariato sulle ambulanze della Croce Bianca e continuavo a impegnarmi per imparare l’italiano. 

Non bisogna abbandonare la propria cultura, ma occorre imparare ad apprezzare e a conoscere quella che ci ospita. 

Nel 2004, mi trasferii a Padova per aprire il mio primo bar-kebab. Tre anni dopo, quindi, venni a Piacenza per proseguire questa attività di ristorazione”. 

Ma adesso, proprio come tutti i pubblici esercizi, anche i kebab vivono una grave crisi economica da Covid: “L’attività dei miei punti vendita – conferma Nasir – si è dimezzata. I clienti sono pochi, la gente ha paura. E la chiusura serale ci penalizza ulteriormente“.

 

Sempre a Piacenza, in qualità di mediatore culturale, Mohammad si è occupato anche dell’omicidio di Fiorenzuola nel 2012, quando una donna indiana fu uccisa da suo marito: “Traducevo i dialoghi con il figlio di 7 anni e altri parenti, il bambino non smetteva di piangere. Fu un’esperienza drammatica, che mi tolse il sonno per diverse notti”.


Fonte: Liberta

venerdì 19 febbraio 2021

Citu a taiat cu 90% banii pentru construirea de noi biserici de catre BOR. Banii merg la investitii

Guvernul Citu a taiat aproape 89% din bugetul alocat BOR pentru construirea si restaurarea lacasurilor de cult fata de 2020, anunta Digi24. In proiectul de buget se prevede alocarea celei mai mari sume pentru investitii din istoria Romaniei: 5,5% din PIB. Secretariatul General al Guvernului va oferi bani Bisericii prin trei programe in 2021, iar suma cumulata ajunge la putin peste 760 de milioane de lei.

 

1. Bugetul pentru constructia si restructurarea lacasurilor de cult

 

Proiectul de buget de stat elaborat de Guvernul Citu prevede reducerea masiva in anul 2021, cu aproape 89% fata de executia preliminata pe anul trecut, a banilor publici alocati pentru constructia si restructurarea bisericilor, de la circa 249 de milioane de lei in 2020 la doar 28 de milioane de lei anul acesta. Acesti bani vor fi folositi pentru functionarea atat a lacasurilor de cult, cat si a muzeelor religioase.

 

2. Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult  

In schimb, contributia statului la salarizarea personalului de cult este programata sa creasca cu 2,36% in anul acesta, de la 731,95 milioane lei in 2020 la 749,25 milioane lei in 2021. De asemenea, din acesti bani este sprijinita si Biserica Ortodoxa care isi desfasoara activitatea in afara tarii.

 

3. Alocatii bugetare pentru salarizarea personalului din invatamantul teologic

Totodata, bugetul pentru personalul din invatamantul teologic creste anul acesta cu 33% fata de 2020, suma acordata ajungand la 8,83 de milioane de lei pentru acest capitol.


Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu Patriarhul Daniel, la Resedinta Patriarhala.

 

”Intalnirea se inscrie in seria dialogurilor periodice pe care presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, le are cu Parintele Patriarh Daniel, care au ca subiect contributia Bisericii Ortodoxe Romane la binele comun si aprofundarea dialogului dintre Biserica si autoritatile publice. ​Presedintele Romaniei apreciaza intensificarea acestui dialog in ultima perioada si actiunea BOR, alaturi de celelalte culte, la efortul de depasire a pandemiei si la reducerea impactului acesteia asupra celor in suferinta si nevoie”, a transmis Administratia Prezidentiala.

 

​Totodata, cu ocazia intalnirii, presedintele Klaus Iohannis a reiterat importanta respectarii masurilor de siguranta sanitara si a continuarii procesului de vaccinare, singurele modalitati pentru revenirea la o viata normala.


Sursa: Aktual24

giovedì 18 febbraio 2021

Oficierea căsătoriei în cadrul Secției Consulare din Italia

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.

 


Odată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 

1. documentul de identitate ro. în termen de valabilitate (buletin /carte de identitate/ carte de identitate provizorie sau pașaport ) – original+2 copii, pentru martori şi soţi;

 

2. certificatul de naştere – original+2 copii;

 

3. certificatul medical privind starea sănătatii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 

4.certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate (”apt pentru căsătorie”) sau nu se poate căsători.


În momentul în care sunteți în posesia certificatelor medicale prenupțiale va trebui să vă prezentați la sediul Secției Consulare, fără programare, în timpul programului de lucru cu publicul, în maxim 3-4 de la eliberarea actului, calculând și luând în considerare zilele de sâmbâtâ și duminică SAU certifícatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile, să fie legalizate cu apostilă şi să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română. 


5.Certificatul medical cu mențiunea idoneo/a a contrarre matrimonio se eliberează rezidenților români de către medicul de familie italian a cărui semnătură se certifică de către Azienda Sanitaria Locale Competente (ufficio ASL competent pentru sediul medicului de familie), apostila se aplică la prefectura locală pentru semnătura funcționarului ASL – original + 1 copie;


6.documentele în limbă străină trebuie traduse în limba română și legalizate. 

Traducerile se pot realiza de către un traducator autorizat de Ministerul de Justitie din România, (caz în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducatorului) sau la un traducător autorizat din Italia, în acest caz traducerea urmând a fi și ea apostilată.

 

7. documente, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentința de divorț definitivă și irevocabilă, certificatul de divorț sau certificatul de naștere cu mențiune de căsătorie și de desfacere a acesteia, certificatul de căsători și certificatul de deces al fostului soț) – original + 2 copii;

 

8. documentul cu care cel puțin unul dintre soți, cetățean român, face dovada rezidenţei în Italia– original + 2 copii;

 

9. convenție privitoare la alegerea de către soți a legii aplicabile regimului matrimonial ales (formularul se poate obține de la Consulat). 

 

IMPORTANT:

Articolul 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2011 prevede următoarele:

”(1) După incheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află inscrisă perioada de valabilitate”.

 

Nu este necesară o programare pentru depunerea documentației pentru căsătoria la Secția Consulară Roma.

 

Nu se percep taxe pentru oficierea căsătoriei la Secția Consulară.

 

Important: Fotografierea, filmările video, precum şi prezenţa în incinta Secţiei Consulare a Ambasadei se supun regulamentului intern.

 

Publicații de căsătorie

 

În temeiul art. 13 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

5. documentul cu care cel puțin unul dintre soți, cetățean român, face dovada rezidenţei în Italia– original + 2 copii;


6. convenție privitoare la alegerea de către soți a legii aplicabile regimului matrimonial ales (formularul se poate obține de la Consulat). 

 

IMPORTANT:

Articolul 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2011 prevede următoarele:

”(1) După incheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află inscrisă perioada de valabilitate”.

 

Nu este necesară o programare pentru depunerea documentației pentru căsătoria la Secția Consulară Roma.


Nu se percep taxe pentru oficierea căsătoriei la Secția Consulară.


Important: Fotografierea, filmările video, precum şi prezenţa în incinta Secţiei Consulare a Ambasadei se supun regulamentului intern.

 

Publicații de căsătorie

 

În temeiul art. 13 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Sursa: Mae.ro

Român condamnat de Instanta din București, arestat de carabinieri în Italia și transferat la Închisoarea din Treviso. Ce trebuie să stiţi în situaţia în care cineva este arestat sau reţinut în Italia?

La Treviso, un cetățean român în vârstă de 43 de ani, condamnat de Instanta din București la o pedeapsă de 6 ani și jumătate de detenție pentru diverse infracțiuni, inclusiv contrabandă cu migranți, a fost arestat de carabinieri în Vidor, unde locuiește, și transferat la Închisoarea din Treviso.

 

Presupusele infracțiuni datează din perioada 2010 - 2014. 

Pedeapsa, odată recunoscută de Curtea de Apel de la Veneția, va fi executată probabil în Italia.


Ce trebuie să stiţi în situaţia în care cineva este arestat sau reţinut în Italia?

Cum vă poate ajuta Consulatul României în Italia?Este bine să ştiţi că, în temeiul normelor internaţionale, aveţi o serie de drepturi şi că puteţi cere autorităţilor străine să vi le respecte:

1. Dreptul de a cere ca Ambasada sau Consulatul României să fie notificat despre arestarea sau reţinerea dumneavoastră

2. Dreptul la asistenţă consulară (în limitele descrise mai jos);

3. Dreptul de a contacta familia (aceasta o poate face şi personalul consular, numai cu acordul dumneavoastră);

4. Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de dumneavoastră sau de familia dumneavoastră);

5. Dreptul la asistenţă medicală;

6. Dreptul la translaţie în limba italiană (translator numit din oficiu sau, acolo unde este posibil, translator recomandat de ambasadă sau de consulat);

7. Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);

8. Dreptul de a primi vizite (din partea personalului consular sau din partea familiei);

9. Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în România (numai după pronunţarea unei sentinţe de condamnare şi numai din ţările care acceptă această procedură, pe baza unor acorduri internaţionale şi pe baza legislaţiilor lor naţionale);

10. Dreptul la asistenţă din partea unor organisme internaţionale neguvernamentale (coordonatele organismelor internaţionale neguvernamentale care pot oferi asistenţă în ţara respectivă vă pot fi puse la dispoziţie de personalul consular).

 

Dacă aveţi un membru de familie arestat sau reţinut în altă ţară, este bine să ştiţi că îl puteţi ajuta în următoarele moduri:

· Vă puteţi interesa despre situaţia lui fie direct, la autorităţile ţării respective, fie prin intermediul personalului consular al României din acea ţară (la numerele de telefon ale ambasadelor şi consulatelor României sau la numerele de telefon ale Direcţiei Relaţii Consulare din MAE: 319-6870 sau 319-6871);

· Puteţi să faceţi demersuri pentru angajarea unui avocat care să îi asigure reprezentarea în justiţie;

· Puteţi să îl vizitaţi la locul de detenţie (cu respectarea formalităţilor prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective);

· Puteţi să îl sprijiniţi financiar (acoperind cheltuielile de reprezentare, expertiză sau alte proceduri judiciare);

· Puteţi să îi trimiteţi corespondenţă scrisă poştală (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective);

· Puteţi să îl ajutaţi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru transferul în România în vederea executării pedepsei (în măsura în care ţara respectivă acceptă această procedură şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă).


Ce poate face personalul consular al României:

· Poate insista să ia legătura cu dumneavoastră, după primirea notificării de arest sau reţinere din partea autorităţilor locale (notificarea autorităţilor constituie documentul oficial care declanşează procedura asistenţei consulare în raport cu autorităţile locale);

· Vă poate vizita la locul de detenţie (cu respectarea regulilor prevăzut de legislaţia naţională a ţării respective);

· Vă poate recomanda avocaţi sau translatori pe care să îi puteţi angaja pentru asigurarea reprezentării juridice în faţa autorităţilor;

· Poate semnala autorităţilor locale eventualele neregularităţi constatate de dumneavoastră în aplicarea regimului de detenţie;

· Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;

· Poate transmite mesaje familiei dumneavoastră, dacă doriţi acest lucru.


Sursa: Mae.ro

martedì 16 febbraio 2021

Bătrână, lăsată în ger în fața unui spital din Gorj. Un taximetrist a ajutat-o fără a aștepta nimic în schimb

O lecție de omenie cum rar mai vedem vine din Gorj. O bătrână de aproape 90 de ani dusă la spital cu salvarea, dar care n-a fost internată, a fost lăsată până la urmă afară, în ger. Confuză și înghețată de frig, femeia a stat pe o bancă în fața spitalului, apoi pe stradă, fără să poată anunța rudele. A ajutat-o, în final, un străin. Un taximetrist a văzut-o și a dus-o acasă fără să ceară vreun leu în schimb. După incident, spitalul a început o anchetă.

 

Cosmin Chiană, tânărul care a găsit bătrână: Cu o plasă în mână, stătea aici lângă semn. Am văzut-o, am oprit mașina aici, am stat de vorbă cu dânsa și, mai departe, am plecat s-o duc acasă.

 

Cosmin era în ziua sa liberă, dar asta nu a contat când a văzut bătrâna așteptând în frig, la doi pași de Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. A mers și a întrebat-o pe cine așteaptă, dar a aflat că femeia nu aștepta pe nimeni și nici nu știa încotro îi este casa.

 

Cosmin Chiană: Era chiar îmbrăcată foarte subțire. Din câte am văzut eu, o cămașă de noapte de spital și un flanel lucrat. Erau minus 3 grade, că m-am uitat în bord, și bătea vântul cum bate acum. Au fost bucuroși că le-am adus-o. S-au dus în casă să ia banii, să-mi plătească. Le-am spus că nu îmi trebuie niciun ban. Nu am adus-o pentru bani.

 

Pentru tanti Speranța, în vârstă de 88 de ani, Cosmin a fost speranța. Femeia a ajuns la spital cu salvarea. A alunecat în curte și și-a luxat mâna. Pentru că nu a suferit o fractură, medicii au decis să nu o interneze și i-au spus că poate pleca acasă. Debusolată, femeia a ieșit din spital, dar n-a știut încotro s-o apuce așa că s-a așezat pe o bancă în fața spitalului.

 

Speranța Ștefănuță: Am stat acolo cât am stat și m-a găsit acolo și m-a luat

Reporter: Taximetristul

Speranța Ștefănuță: Ștefănuță: Da

Reporter: Dar îl cunoașteți pe băiatul ăsta, l-ați mai văzut

Speranța Ștefănuță: Nu-l știam. El m-a întrebat.

Reporter: Ce v-a întrebat?

Speranța Ștefănuță: Unde mă duc. Și i-am spus.

Reporter: Și ce a zis băiatul?

Speranța Ștefănuță: A zis "mergi cu mine, că nu îți iau nimic".

Reporter: N-aveați cu ce să veniți din Târgu Jiu până aici?

Speranța Ștefănuță: N-aveam, n-aveam cu ce și nici nu știam.

 

Rudele bătrânei nici nu știau că nu a fost internată și că tremură de frig în ger. Deşi au lăsat un număr de telefon, nu au fost anunțați că femeia a fost trimisă acasă în aceeași zi.

 

Constantin Ștefănuță, fiul femeii: Ea e bătrână, domnișoară. Nu mai ține minte, nu mai știe. Murea de frig acolo. Îngheța de frig. Cum să-i dai drumul la o bătrână așa.

 

Vecin: Așa ceva n-am văzut. Să lași omul la poartă pe gerul ăsta, cu minus. Doamne.

 

Liviu Cotojman, primar Roșia de Amaradia: E inadmisibil ca o bătrână de aproape 90 de ani să fie alungată din spital în stradă tocmai într-o zi geroasă.

 

Spitalul din Târgu Jiu a anunțat că incidentul este unul regretabil și că a deschis o anchetă.

Sursa: Observator News, Jurnalul Olteniei, Gds.ro

Sursa foto: Adevarul, Gds.ro

Un american la București. A venit în România, impresionat de hackerii români.

Darwin Akwo-Mboe, 26 de ani, este un student american care a venit în București în urmă cu trei ani ca să studieze informatica, fascinat de renumele hackerilor români. Dincolo de asta însă, România s-a dovedit a fi „țara tuturor posibilităților” pentru el, fiindcă i-a oferit oportunități de care spune că nu ar fi avut parte în SUA. Tânărul susține că nu se simte deloc discriminat, din contră, în sfârșit, Poliția nu-l mai oprește intempestiv pe stradă, ca în America. Când a ajuns în România în 2017, Darwin pronunța cuvântul „dimineață” „dimitia”. 


Atât a putut învăța de pe Google. Acum poate să poarte o conversație în română și chiar și când vorbește în engleză, în loc de „what?”, exclamă „ce?”. Se simte bine aici. Cum nici nu-și putea închipui acum trei ani, când a călcat în România. 

Unde mai pui că venirea lui în țară a fost o întâmplare. În 2016 a lucrat pentru echipa de campanie a lui Hillary Clinton, sarcina lui fiind să deschidă birouri de campanie Wisconsin și Pennsylvania și să recruteze oameni. Apoi, în același an, sora lui a murit și asta a fost o lovitură foarte grea. A simțit că are nevoie de o pauză de la tot și a plecat în Camerun, de unde este familia sa originară. 

Planul era să își continue apoi studiile în Europa.  „La început voiam să merg în Germania. Eram interesat de IT și căutând pe Google am găsit o știre despre un sat din România din care mai multe companii americane au fost hackuite de sute de mii de dolari. Și atunci mi-am zis că România este un loc în care nu mi-aș planificat niciodată să vin, deci trebuie să vin”, povestește Darwin. „Oamenii, când mă văd sau când văd orice persoană de culoare, au tot felul de curiozități.” A protestat pentru mișcarea „Black Lives Matter” 

Bucharest Rebels - echipa in care joaca Darwin


S-a documentat pe internet despre țara noastră și despre București și a decis că este un loc sigur. „Mi-a fost teamă de cum voi fi tratat fiind negru, dar n-a fost nicio problemă. Oamenii când mă văd sau când văd orice persoană de culoare au tot felul de curiozități. Unii m-au întrebat dacă părul meu e real, de exemplu”, râde tânărul și trage de o șuviță sârmoasă. Experiențe neplăcute nu a avut, din contră. „În SUA, dacă mergeam noaptea pe stradă și mă întâlneam cu o femeie, sigur își strângea geanta la piept sau traversa pe partea cealaltă. Aici, chiar acum două seri mi s-a întâmplat să trec pe lângă o femeie și ea a mers înainte fără să se sinchisească.” În SUA, Darwin a susținut mișcarea „Black Lives Matter” și a protestat de multe ori în față la Capitol Hill. A privit de la distanță ce s-a întâmplat în ianuarie la Casa Albă și este dezamăgit. „Ce s-a întâmplat la Capitol Hill este o mare rușine”, spune tânărul. Crede că oamenii văd o singură parte a problemelor care de altfel sunt înrădăcinate de multă vreme. „Dintr-o dată apăreau cinci polițiști în fața mea” „De pildă, legat de crimele împotriva persoanelor de culoare, oamenii sunt revoltați acum, dar acest lucru se întâmplă de 20-30 de ani încoace. Singura diferență atunci era că nu existau camere video. Am fost de multe ori în situații în care eram înconjurat de poliție, doar pentru că mă plimbam cu niște prieteni pe stradă. Dintr-o dată apăreau cinci polițiști în fața mea”, spune Darwin. „La început eram doar deranjant, dar în timp simți furie. Și de multe ori nici măcar nu are legătură cu discriminarea rasială, ci e vorba de classism (prejudecăți împotriva oamenilor din altă clasă socială)”. În timp, s-a obișnuit cu poliția care îl oprea foarte des pe stradă. „Asta e mentalitatea cu care m-am obișnuit în America. Așa că, venind aici, am văzut că oamenii se tratează totuși ca egali”, spune tânărul. A văzut toate fețele traiului în SUA. A copilărit în Detroit, într-un cartier foarte periculos. „Sora mea mă lovea noaptea să mă trezească să ne băgăm sub pat de teama gloanțelor. Eu eram atât de obișnuit să dorm cu zgomote puternice, că nu puteam să mă trezesc”, povestește tânărul. „Profesorii de aici nu te lăsă să te bucuri de ceea ce înveți” Darwin a fost până în decembrie student la Universitatea Româno-Americană. „În primul an mi-am dat seama că eram singurul american acolo. Întrebam oamenii: unde sunt restul americanilor? Păi, tu ești singurul.” A găsit totuși o comunitate internațională. „Universitatea a fost faină la început. Niciodată nu m-am gândit că aș putea sta într-o clasă lângă oameni din Siria, Egipt, Dubai, Moldova și asta a fost foarte interesant”, spune Darwin. Nu s-a putut adapta însă modului de predare.  Curriculumul universității părea bun, dar felul în care predau profesorii nu ducea deloc la învățare. Felul în care predau era destul de agresiv, nu prea ne lăsa loc să ne bucurăm de ce învățam, că până la urmă despre asta e educația, despre a te bucura de ceea ce înveți. Profesorii întrebau la final dacă avem întrebări, dar când ziceai că ai o întrebare, ne ziceau: de ce ai o întrebare, n-ai fost atent? Era foarte confuz pentru mine. 

Darwin Akwo-Mboe: Acum caută o altă universitate bucureșteană la care să-și dea licența. „Cred că aici oamenii sunt mult mai calmi” Până atunci, se bucură că poate să facă sport. Nici nu-și închipuia că în București, la peste 10 mii de kilometri distanță de Washington, a găsit și o echipă cu care să joace fotbal american. Darwin face parte din echipa de fotbal american „Bucharest Rebels” „Mulți oameni, când aud că joc fotbal american, mă întreabă dacă e vorba de rugby. Le spun că nu! Echipa m-a ajutat mult să mă simt confortabil în România, având o familie sportivă aici”, spune tânărul legitimat la Bucharest Rebels. Speră că în curând se vor putea organiza meciuri. În plus, lucrează împreună cu un prieten la o afacere cu produse pe bază de canabidiol, un extras din planta de canabis care nu are efecte psihoactive, produse care sunt legale. În plus, în pandemie, după ce și-a pierdut jobul ca dezvoltator web la o companie americană, a putut să fie actor figurant pentru mai multe reclame și asta l-a ajutat să se întrețină. Chiar dacă sunt din America, mă simt mai liber aici. 
Oamenii aici sunt mult mai calmi, nu știu dacă e un lucru bun faptul că sunt atât de calmi. Darwin Akwo-Mboe: „Cred că doar în restaurante am văzut că angajații nu par să-și dorească să fie acolo și asta te indispune. Dar în afară de asta, oamenii sunt OK, se bucură de viața lor.” 
„Aici fumatul pare un obicei foarte drag oamenilor”.
Acasă consuma mai mult preparatele condimentate cameruneze, așa că la început mâncarea românească i s-a părut cam fără gust. 
Dar acum mănâncă cu plăcere „ardei umpluți cu mămăligă, salată de Boeuf, tobă”. Ce însă nu poate înțelege la români este relația lor cu fumatul. 
„Ieșeam din clasă și vedeam o curte întreagă de oameni care fumau. Și în SUA oamenii fumează, dar simt că aici e un obicei foarte drag oamenilor. Am văzut oameni care își cheltuiesc ultimii bani mai degrabă pe țigări decât pe mâncare.” Dar peste toate, ce-i place cel mai mult la București este viața de noapte, de care nu s-a putut bucura în pandemie. 
„Locul meu preferat din București este Centrul Vechi. În DC, cluburile se închid pe la 2-3 noaptea, dar aici oamenii abia încep să se pregătească pe la 1. Distracția aici e impresionantă.”


Sursa: Libertatea