La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 21 giugno 2021

Consiliul UE a adoptat Garanția europeană pentru copii, în vederea promovării egalității de șanse pentru copiii expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială

Statele membre au adoptat luni o recomandare de instituire a Garanției europene pentru copii. 

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Consiliul Uniunii Europene urmărește să prevină și să combată excluziunea socială a copiilor aflați în dificultate prin garantarea accesului la un set de servicii-cheie, contribuind astfel la respectarea drepturilor acestora prin combaterea sărăciei în rândul copiilor și promovarea egalității de șanse. 
Recomandarea îndeamnă statele membre să asigure accesul efectiv și gratuit la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, la educație și activități școlare, la cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală și la asistență medicală, precum și accesul efectiv la o alimentație sănătoasă și la o locuință adecvată. ”Copiii sunt viitorul nostru. 
Planul de acțiune al drepturilor sociale a stabilit un obiectiv ambițios de reducere cu cinci milioane, până în 2030, a numărului de copii expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, iar acest obiectiv a fost consolidat la Summitul social de la Porto. 
Garanția europeană pentru copii reprezintă un pas important în direcția atingerii acestui obiectiv. 
Avem nevoie de o acțiune concertată pentru a ne asigura că abordăm problema dezavantajelor și a excluziunii în primii ani de viață ai copiilor noștri, pentru a le garanta un viitor mai bun în viața de adult”, a transmis ministrul portughez al muncii, solidarității și securității sociale, Ana Mendes Godinho. 
Aproape 18 milioane de copii din UE sunt expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială, iar criza COVID-19 va accentua inegalitățile existente. 
 Recomandarea adoptată de Consiliul UE stabilește o serie de măsuri precum: 
  •  crearea unui cadru politic pentru a aborda excluziunea socială a copiilor; 
  • identificarea și eliminarea barierelor financiare și nefinanciare din calea participării la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, la educație și la activitățile școlare; 
  • cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală; 
  • asigurarea furnizării de materiale educaționale, inclusiv instrumente educaționale digitale, cărți, uniforme și orice articole vestimentare necesare; 
  • asigurarea transportului către unitățile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari și de învățământ;
  • asigurarea accesului egal și incluziv la activitățile școlare, inclusiv participarea la excursii școlare și la activități sportive, de agrement și culturale; 
  • punerea în aplicare a unor programe accesibile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, destinate copiilor aflați în dificultate și familiilor acestora; 
  • asigurarea accesului la asistență socială pentru copiii aflați în dificultate și pentru familiile acestora.
Garanția europeană pentru copii este primul instrument de politică la nivelul UE care vizează combaterea dezavantajelor și a excluziunii în copilărie, care duc adesea la dezavantaje în viața adultă. Garanția pentru copii pune în practică principiul 11 din Pilonul european al drepturilor sociale privind îngrijirea și sprijinirea copiilor. 
Acest pilon reprezintă strategia UE de construire a unei Europe sociale echitabile și favorabile incluziunii.                
    Recomandarea stipulează că statele membre ar trebui să desemneze un coordonator național al Garanției pentru copii care să coordoneze și să prezinte Comisiei, în termen de nouă luni de la adoptarea recomandării, un plan de acțiune care să acopere perioada până în 2030. 
    Statele membre ar trebui să prezinte Comisiei, la fiecare doi ani, un raport despre progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestei recomandări. Comisia Europeană are sarcina de a analiza progresele înregistrate și de a prezenta un raport Consiliului la cinci ani de la adoptarea regulamentului. 
    Comisia își va fixa drept obiectiv îmbunătățirea standardelor în materie de educație și îngrijire timpurie la nivelul UE și construirea unui sistem de educație incluziv și de calitate. 
Alte drepturi avute in vedere:
Dreptul copiilor de a duce o viață ferită de violență:  
Dreptul copiilor la o justiție care este în interesul lor, indiferent dacă sunt victime, martori, suspecți, acuzați de săvârșirea unei infracțiuni sau părți în cadrul unei proceduri judiciare. 
Dreptul copiilor de a naviga în condiții de siguranță în mediul digital și de a profita de oportunitățile oferite de acesta: 
Drepturile copiilor pe plan internațional: Drepturile copiilor sunt universale, iar UE își reafirmă angajamentul de a proteja, a promova și a veghea la respectarea acestor drepturi pe plan internațional și în cadrul forurilor multilaterale.
În acest sens va aloca, de exemplu, 10 % din fondurile destinate ajutorului umanitar pentru sprijinirea educației copiilor aflați în situații de urgență și de criză prelungită. Până în 2022, Comisia va elabora un plan de acțiune pentru tineret pentru a promova participarea tinerilor și a copiilor la nivel mondial și a consolida capacitățile de protecție a copilului în cadrul delegațiilor UE. 
De asemenea, Comisia are o politică de toleranță zero față de exploatarea prin muncă a copiilor.

Nessun commento:

Posta un commento