La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

COOKIE

Politica cookie-urilor

Valabilă din 4 aprilie 2020

Pe această pagină aflați mai multe detalii cu privire la mesajul despre cookies pe care l-ați observat pe website-ul nostru la prima accesare, care este afișat tuturor vizitatorilor conform directivei UE 2009/136/EC – Articolul 5(3).

Politica cookie-urilor are scopul de a explica ce anume sunt acestea, la ce se folosesc dar și de a oferi îndrumări cu privire la acțiunea de a refuza sau de a sterge cookie-urile generate de acest website, dacă doriți acest lucru.

1. Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fișiere de dimensiuni mici în format text care sunt stocate pe computer, tableta sau pe telefonul mobil atunci când vizitați un website. Prin generarea acestora, website-ul va ține minte vizitele dvs. și modul în care l-ați folosit de fiecare dată când vă întoarceți la acesta. Cookie-ul este complet “pasiv”, în sensul că nu conține programe software și nu poate accesa sub nicio formă informațiile stocate pe hard drive-ul utilizatorului.
Cookie-urile de pe website-ul www.romeninitalia.com nu rețin informații cu caracter personal, deoarece pentru a vizualiza toate informațiile (text, fotografii sau video) disponibile nu sunteți obligati să vă conectați cu user/parola și nici nu sunteti obligați să ne furnizați informații cu caracter personal.

2. Cookie-uri ale terțelor părți
Website-ul www.romeninitalia.com folosește cookie-urile terțelor părți (Google Analytics, Google Adsense, Facebook, etc.) pentru a personaliza conținutul și anunțurile afișate, pentru a oferi funcții generate de rețelele sociale și pentru a analiza traficul generat de website.
Publicitatea pe care o gasiți pe acest website aparține terțelor părți. Unele dintre aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au vizionat un mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au vizionat de mai multe ori aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, indipendent de website-ul www.romeninitalia.com, care nu are acces pentru a citi sau a scrie acele cookie-uri.
De exemplu, când distribuiți un articol folosind butoanele pentru rețelele sociale (facebook, etc.) disponibile pe acest site, acele rețele sociale vor înregistra activitatea dvs.

3. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a internetului, ajutând la asigurarea unei experiențe de navigare prietenoase, adaptată preferințelor și intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea folisirii anumitor website-uri. Dacă refuzați sau dezactivați cookie-urile nu înseamna că nu veți mai primi publicitate online. Acest lucru va face ca publicitatea care vă va fi afișată să nu mai țină cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

4. Exemple de întrebuințări ale cookie-urilor
- servicii adaptate preferințelor utilizatorului: știri, vreme, sport, hărți, servicii publice, servicii guvernamentale, servicii de călătorie.
- preferințe de limbă, de exemplu afișarea rezultatelor cautărilor în limba româna.
- reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind continutul pe Internet (opțiuni gen “family mode” sau funcții de “safe search”).
- limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un website.
- furnizarea de publicitate care să fie mai relevantă pentru un anumit utilizator.
- masurarea, optimizarea și caracteristicile de “analytics” – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul în care un utilizator ajunge pe un website (prin intermediul motoarelor de cautare, direct, din legături de pe alte website-uri, etc.).
Pentru a asigura o mai mare transparență am selectat mai jos câteva adrese web pentru ca dumneavoastră să puteți afla mai multe informații cu privire la gestionarea cookie-urile de catre terțele parți, cum sunt Google, Partenerii Google, Facebook.

5. Module de cookie-uri folosite de site-ul nostru
- Blogger – platforma pe care se află site-ul, aparţine de Google.
- Google Calendar – Aplicaţie de partajare a evenimentelor de care informăm pe site
- Google Analytics – Monitorizarea activităților pe site
Un instrument analitic care oferă o imagine a comportamentului utilizatorilor pe paginile noastre, pentru a monitora numărul de utilizatori, timpul petrecut pe site și datele demografice estimate.
- Google AdSense – Aplicație de publicitate
Afișare anunțuri Google pe suprafețele noastre. Dacă sunteți utilizator Google, puteți vedea anunțuri unice pe paginile noastre, în conformitate cu istoricul dvs. de navigare.
- Facebook – Partajare conținut pe rețelele de socializare
Cu ajutorul butoanelor de partajare puteți contribui la partajarea conținutului pe rețelele de socializare.
- YouTube – Partajare conținut video
Încorporăm videoclipuri din YouTube sau încorporăm link-uri către astfel de videoclipuri. Prin urmare, se poate plasa module cookie de YouTube dacă navigați pe o pagină în care este încorporat un videoclip YouTube sau un link către astfel de videoclipuri.
- Addthis – Partajare conținut pe rețelele de socializare
Cu ajutorul butoanelor de partajare furnizate de Addthis puteți contribui la partajarea conținutului pe rețelele de socializare.
- Histats - Monitorizarea activităților pe site
Un instrument care indică numărul de utilizatori pe site.

6. Securitate și probleme legate de confidențialitate
Cookie-urile NU sunt viruși, spyware ori malware. Ele folosesc formate tip “plain text”. Nu sunt alcatuite din bucăți de cod ale limbajelor de programare, așa că nu pot fi executate și nici nu se pot auto-executa, nu se pot duplica sau reproduce pe alte rețele pentru a se rula sau reproduce din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, cookie-urile nu pot genera infectarea sistemului/dispozitivului dumneavoastră.

7. Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face ca anumite site-uri să devină imposibil sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamna ca nu veti mai primi sau vizualiza publicitate online.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în secțiunea “opțiuni” (options) sau în meniul de “preferințe” (preferences) ale browserelor folosite. Folosiți opțiunea Help a fiecarui browser pentru a afla mai multe detalii.
Cookie settings în Chrome: Tools - Advanced - Content settings - Cookies
Cookie settings în Internet Explorer: Tools - Internet Options - Privacy
Cookie settings în Firefox: Tools - Options - Privacy - Cookies
Cookie settings în Opera: Settings - Preferences - Advanced - Cookies

8. Întrebări, Sugestii şi Reclamaţii?
Aveţi întrebări referitoare la protecţia datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la site-ul nostru? Nicio problemă, vă ajutăm cu plăcere.
autore@romeninitalia.com
---------------------------------------------------------

Politica sui cookie

Aggiornamento del 4 aprile 2020

In questa pagina troverai maggiori dettagli sul messaggio relativo ai cookie che hai visualizzato sul nostro sito web al primo accesso, mostrato a tutti i visitatori in base alla Direttiva UE 2009/136 /CE - Articolo 5 (3).

Lo scopo della politica sui cookie è di spiegare cosa sono, a cosa servono, ma anche di fornire indicazioni sull'azione di rifiutare o eliminare i cookie generati da questo sito web, se lo si desidera.

1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo computer, tablet o telefono cellulare quando visiti un sito Web. Generandoli, il sito Web ricorderà le tue visite e il modo in cui l'hai utilizzato ogni volta che ci ritorni. Il cookie è completamente "passivo", nel senso che non contiene software e non può accedere in alcun modo alle informazioni memorizzate sul disco rigido dell'utente.
I cookie sul sito web www.romeninitalia.com non contengono informazioni personali, poiché per visualizzare tutte le informazioni (testo, foto o video) disponibili non è necessario accedere con nome utente e password e non si è obbligati a fornirci informazioni personali.

2. Cookie di terze parti
Il sito web www.romeninitalia.com utilizza cookie di terze parti (Google Analytics, Google Adsense, Facebook, ecc.) per personalizzare il contenuto e gli annunci visualizzati, fornire funzioni di social media ed analizzare il traffico generato dal sito web.
La pubblicità che trovi su questo sito web appartiene a terzi. Alcuni di essi utilizzano i propri cookie anonimi per analizzare quante persone hanno visualizzato un annuncio o per vedere quante persone hanno visualizzato lo stesso annuncio più volte. Le società che generano questi cookie hanno le loro politiche sulla privacy, indipendenti dal sito web www.romeninitalia.com, che non ha accesso a leggere o scrivere quei cookie.
Ad esempio, quando condividi un articolo utilizzando i pulsanti dei social media (Facebook, ecc.) disponibili su questo sito, tali social network registreranno la tua attività.

3. Perché i cookie sono importanti per internet?
I cookie sono il punto centrale del funzionamento efficiente di internet, contribuendo a garantire un'esperienza di navigazione amichevole, adattata alle preferenze e agli interessi di ciascun utente. Il rifiuto o la disabilitazione dei cookie potrebbe rendere impossibile l'utilizzo di determinati siti web. Rifiutare o disattivare i cookie non significa che non riceverai più pubblicità online, ma che la pubblicità che ti verrà mostrata non terrà più conto delle tue preferenze e dei tuoi interessi, evidenziati dal tuo comportamento di navigazione.

4. Esempi di utilizzo dei cookie
- servizi adattati alle preferenze dell'utente: notizie, meteo, sport, mappe, servizi pubblici, servizi governativi, servizi di viaggio.
- preferenze della lingua, ad esempio la visualizzazione dei risultati della ricerca in romeno.
- conservare i filtri di protezione dei minori sul contenuto di internet (opzioni come "modalità famiglia" o "ricerca sicura").
- limitazione del numero di impressioni di una pubblicità per un determinato utente su un sito web.
- fornire pubblicità più pertinente per un determinato utente.
- misurazione, ottimizzazione e caratteristiche di "analisi" - come la conferma di un certo livello di traffico su un sito Web, quale tipo di contenuto viene visualizzato e come un utente raggiunge un sito Web (attraverso i motori di ricerca, direttamente, da collegamenti da altri siti web, ecc.).
Al fine di garantire una maggiore trasparenza, abbiamo selezionato di seguito alcuni indirizzi Web in modo da poter trovare maggiori informazioni sulla gestione dei cookie da parte di terzi, come Google, Google Partners, Facebook.

5. Moduli di cookie utilizzati dal nostro sito
- Blogger - la piattaforma su cui si trova il sito, appartiene a Google.
- Google Calendar - Applicazione per la condivisione degli eventi che segnaliamo sul sito
- Google Analytics - Monitoraggio dell'attività del sito
Uno strumento analitico che fornisce un'immagine del comportamento degli utenti sulle nostre pagine, per monitorare il numero di utenti, il tempo trascorso sul sito e la demografia stimata.
- Google AdSense – Applicazione di pubblicità
Mostra annunci Google nelle nostre aree. Se sei un utente di Google, potresti visualizzare annunci unici sulle nostre pagine in conformità con la cronologia di navigazione.
- Facebook – Condivisione di contenuti sui social network
Con i pulsanti di condivisione puoi contribuire alla condivisione di contenuti sui social network.
- YouTube - Condivisione video
Incorporiamo video da YouTube o collegamenti a tali video. Pertanto, i cookie di YouTube possono essere inseriti se si sfoglia una pagina in cui è incorporato un video YouTube o un collegamento a tali video.
- Addthis - Condivisione dei contenuti sui social network
Con i pulsanti di condivisione forniti da Addthis si condividono contenuti sui social network.
- Histats: Strumento di controllo delle le attività sul sito e che indica il numero di utenti sul sito.

6. Sicurezza e Privacy
I cookie NON sono virus, spyware o malware. Usano formati di testo semplice. Non sono costituiti da parti di codice di linguaggi di programmazione, pertanto non possono essere eseguiti o eseguiti automaticamente, non possono essere duplicati o riprodotti su altre reti per essere eseguiti o riprodotti di nuovo. Poiché non possono svolgere queste funzioni, i cookie non possono generare l'infezione del tuo sistema o dispositivo.

7. Come posso interrompere i cookie?
La disabilitazione e il rifiuto di ricevere i cookie può rendere alcuni siti impossibile o difficile da visitare e utilizzare. Inoltre, il rifiuto di accettare i cookie non significa che non riceverai più o non visualizzerai più pubblicità online.
Tutti i browser moderni offrono la possibilità di modificare le impostazioni dei cookie. Queste impostazioni si trovano di solito nella sezione "opzioni" o nel menu "preferenze" dei browser utilizzati. Usa l'opzione Aiuto di ciascun browser per scoprire maggiori dettagli.
Impostazioni cookie in Chrome: Strumenti - Avanzate - Impostazioni contenuti - Cookie
Impostazioni dei cookie in Internet Explorer: Strumenti - Opzioni Internet - Privacy
Impostazioni dei cookie in Firefox: Strumenti - Opzioni - Privacy - Cookie
Impostazioni dei cookie in Opera: Impostazioni - Preferenze - Avanzate - Cookie

8. Domande, suggerimenti e reclami?
Hai domande sulla protezione dei dati, sulla politica di utilizzo dei cookie o sul nostro sito web? Nessun problema, ti aiutiamo con piacere.
autore@romeninitalia.com